Sanāksmes darba kārtība
 
10:00-10:15 Jaunākā informācija bibliotēku darbā Jēkabpils rajonā
Aija Žilvinska, Jēkabpils galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre (metodiķe),
Rudīte Kļaviņa, Jēkabpils galvenās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

10:15-11:15 Statistikas standarts; "Veidlapas Nr.1 – bibliotēka: pārskats par bibliotēkas darbību 2008. gadā" aizpildīšana
Ilze Kļaviņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra (LNB BAI BKC) galvenā bibliotekāre

11:15-12:15 Bibliotēku gada teksta pārskata atskaite par darbu 2008. gadā
Baiba Bierne, LNB BAI BKC galvenā bibliotekāre

12:15-12:30  Tējas pauze

12:30-13:30 Finansiālā situācija valstī
Mārtiņš Grāvītis, Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs, preses sekretārs