2014. gada 16. oktobrī Kuldīgas Mākslas namā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) notiks Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novada bibliotēku un Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ publiskās bibliotēkas seminārs “Libraries as powerful partners and local community centers” – Bibliotēkas kā ietekmīgi partneri un vietējās kopienas centri.


Draudzība starp Taurages un Kuldīgas Galveno bibliotēku aizsākās jau 80. gados, bet tad, dažādu iemeslu dēļ, apsīka. 2012. gadā draudzība atkal aizsākās un ceturtdien, kad metodiskajā dienā Kuldīgas bibliotēkā pulcējas kolēģi no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadiem, kolēģi no Taurages stāstīs par saviem interesantākajiem projektiem un sadarbības iespējām ar citām organizācijām.
Paralēli semināram bērniem tiks rādīta Taurages bibliotēkas bērnu nodaļas sagatavotā leļļu teātra izrāde.


Semināra noslēgumā tiks parakstīts arī sadarbības līgums.


Seminārs notiks krievu valodā.

 

Semināra programma

 

 

9:00 – 10:00

Book sale

Grāmatu galds

Virja AK

10:00 – 10:15

Welcome

Semināra atklāšana

Laima Ostele – Head of Kuldiga Main library

Sanita Tilgale – Deputy Director in Coordination of County Libraries

10:15 – 10:30

“Library. Searching for new forms and content”.

Bibliotēka. Meklējot jaunas formas un saturu.

Sigitas Kancevyčius - head of Tauragės B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

10:35 – 10:50

“Harmonization of traditional and modern activities”.

Harmonizējot jaunās un tradicionālās aktivitātes.

Danutė Pukelienė  - head of Methodical department, Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

10:55 – 11:10

“NO Format”.

BEZ formāta.

 

Meilutė Parnarauskienė - head of Readers Service department Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

11:15– 11:30

 “You don’t look like the librarian: image and stereotypes of profession”.

Tu neizskaties pēc bibliotekāra: stereotipi un profesijas prestižs.

Birutė Lukoševičienė - head of Information department Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

11:35 – 11:50

 “One - two - three” .

Viens – divi – trīs.

Žaneta Timaitė - Manager of Culture Projects Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

11:50 – 12:10

Kafijas pauze

Cofee break

 

12:10 – 12:25

“Library advocacy programms. Library as a friendly environment for children.”

Bibliotēkas pārstāvniecība. Bibliotēka kā draudzīga vide bērniem.

Sandra Brantevica – head of TURLAVA library.

 TURLAVAS pagasta bibliotēkas vadītāja

12:30 – 12:45

“Library as a part of cultural life in local comunity. Night walking tour with librarian.”

Bibliotēka kā vietējās kopienas kultūras dzīves sastāvdaļa. Nakts pārgājiens ar bibliotekāru.

Inese Rubīne – head of KIKURI library.

Turlavas pagasta ĶIKURU bibliotēkas vadītāja

12:50 – 13:05

“Summer reading programm and reading club "Sunflower" activities.”

Vasaras lasīšanas programma un lasīšanas klubs “Saulespuķe”.

Inga Zalgaucka – head of SKRUNDA children library.

SKRUNDAS pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja

13:10 – 13:25

“Library as a place to get know foreign literature and culture. Class of spanish language in library.”

Bibliotēka kā vieta, kur iepazīt cittautu literatūru un kultūru. Spāņu valodas kursi bibliotēkā

Daina Girvaite – head of PELCI library.

PELČU pagasta bibliotēkas vadītāja

Agreement signing between Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public library and Kuldiga Main library.

Sadarbības līguma parakstīšana starp Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ publisko bibliotēku un Kuldīgas Galveno bibliotēku.

 

 

10:30 Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public library puppet theatre for children, Kuldiga Art house.
Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ  publiskās bibliotēkas leļļu teātra izrāde bērniem. Norises vieta - Kuldīgas Mākslas nams (1. stāvs).

9:00 – 10:00

Book sale

Grāmatu galds

Virja AK

10:00 – 10:15

Welcome

Semināra atklāšana

Laima Ostele – Head of Kuldiga Main library

Sanita Tilgale – Deputy Director in Coordination of County Libraries

10:15 – 10:30

“Library. Searching for new forms and content”.

Bibliotēka. Meklējot jaunas formas un saturu.

Sigitas Kancevyčius - head of Tauragės B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

10:35 – 10:50

“Harmonization of traditional and modern activities”.

Harmonizējot jaunās un tradicionālās aktivitātes.

Danutė Pukelienė  - head of Methodical department, Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

10:55 – 11:10

“NO Format”.

BEZ formāta.

 

Meilutė Parnarauskienė - head of Readers Service department Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

11:15– 11:30

 “You don’t look like the librarian: image and stereotypes of profession”.

Tu neizskaties pēc bibliotekāra: stereotipi un profesijas prestižs.

Birutė Lukoševičienė - head of Information department Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

11:35 – 11:50

 “One - two - three” .

Viens – divi – trīs.

Žaneta Timaitė - Manager of Culture Projects Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public Library

11:50 – 12:10

Kafijas pauze

Cofee break

 

12:10 – 12:25

“Library advocacy programms. Library as a friendly environment for children.”

Bibliotēkas pārstāvniecība. Bibliotēka kā draudzīga vide bērniem.

Sandra Brantevica – head of TURLAVA library.

 TURLAVAS pagasta bibliotēkas vadītāja

12:30 – 12:45

“Library as a part of cultural life in local comunity. Night walking tour with librarian.”

Bibliotēka kā vietējās kopienas kultūras dzīves sastāvdaļa. Nakts pārgājiens ar bibliotekāru.

Inese Rubīne – head of KIKURI library.

Turlavas pagasta ĶIKURU bibliotēkas vadītāja

12:50 – 13:05

“Summer reading programm and reading club "Sunflower" activities.”

Vasaras lasīšanas programma un lasīšanas klubs “Saulespuķe”.

Inga Zalgaucka – head of SKRUNDA children library.

SKRUNDAS pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja

13:10 – 13:25

“Library as a place to get know foreign literature and culture. Class of spanish language in library.”

Bibliotēka kā vieta, kur iepazīt cittautu literatūru un kultūru. Spāņu valodas kursi bibliotēkā

Daina Girvaite – head of PELCI library.

PELČU pagasta bibliotēkas vadītāja

Agreement signing between Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ Public library and Kuldiga Main library.

Sadarbības līguma parakstīšana starp Tauragė B. BALTRUŠAITYTĖ publisko bibliotēku un Kuldīgas Galveno bibliotēku.