2007. gada 20. un 21. decembrī plkst. 9.00 Eiropas Komisijas informācijas punktā Europe Direct, kas atrodas Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2 (2. stāvā), notiks pasākumi skolēniem "Eiropas kultūra: Ziemassvētku tradīcijas".
Latviskajos Ziemassvētkos ir pieņemts ēst deviņus ēdienus, starp kuriem noteikti jābūt zirņiem, pīrāgiem un cepetim, vilkt bluķi, iet čigānos jeb budēļos un dāvināt dāvanas. Arī citām Eiropas valstu tautām ir interesantas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja noklausīties stāstījumu par tām, meklēt līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu rituālos un tradīcijās, kā arī skatīties multimediju materiālus par svētku norisi Eiropas valstīs.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 36 23598
www.biblioteka.ventspils.lv sadaļa Europe Direct