Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros līdz 1. oktobrim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.
 
Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

  • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,
  • maksimālā projekta summa ir 25 000 eiro, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,
  • pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,
  • labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.


Plašāka informācija

Kritēriji

Pieteikšanās

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra" atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.


Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Nordic Council of Ministers' Office in Latvia
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv

Ziņu sagatavoja:
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Culture Adviser
Tel.: 67820055; 26362558
gintanorden.lv

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste