Pasākumā piedalās:
  • dzejniece Ināra Šteinberga,
  • dziesminieks Uldis Fridrihsons,
  • fotomāksliniece Ilze Lāma.