2013. gada rudenī Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku izsludināja novadpētniecības konkursu "Zudušais laikā", kurā tika aicinātas piedalīties novada kultūras, izglītības un kultūrizglītības iestādes.

Konkursa mērķis bija izzināt un apkopot informāciju par zudušām Alūksnes novada kultūrvēsturiskām vērtībām, celtnēm un laikmeta liecībām, saglabāt novada nemateriālo kultūras mantojumu. Katram konkursa dalībniekam darbs bija jānoformē kā prezentācija, videofilma vai jāizstrādā tīmekļa vietne. Līdz ar to savāktā informācija būs pieejama plašam interesentu lokam. Pavisam tika iesniegts 21 darbs, kuru tapšanā piedalījās 37 iestādes, darbā tikuši iesaistīti 43 sadarbības partneri un daudzi jo daudzi pagastu iedzīvotāji.

 

Konkursa dalībnieki savos darbos bija izvēlējušies ļoti dažādas tēmas: Alsviķu pagasta kultūras dzīve līdz 1990. gadam, Liepnas teātra pirmsākumi, Jēkaba Kreiļa alusdarītava Jaunalūksnes pagastā, Zeltiņu pagasta vēsturiski nozīmīgās ēkas, zudušās mājvietas Veclaicenes un Kalncempju pagastos, kino laiki Alūksnē, Tautas pūtēju orķestra "Alūksne” vēsture, Vecannas muiža, Mālupes ūdensdzirnavas, Opekalna kapusvētki, Zeltiņu ārsts Rūdolfs Liepiņš u. c.

 

Novadpētniecības konkursa noslēgums notika šogad – 17. maijā – Muzeju nakts ietvaros Alūksnes Jaunajā pilī. Konkursa uzvarētāji saņēma naudas balvas, bet visi tā dalībnieki – pateicību par ieguldīto darbu un kopīgu ekskursiju uz Daugavpili, lai apvienotu atpūtu ar pieredzes apmaiņas braucienu uz šīs pilsētas kultūras iestādēm. Jūlija vidū šī iecere arī tika realizēta, un alūksniešiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru, Latviešu kultūras centru, Daugavpils teātri, pilsētas centrālo bibliotēku un novadpētniecības muzeju. Rīkot šādus novadpētniecības konkursus ir paredzēts arī turpmāk, lai labāk apzinātu sava novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Ziņu sagatavoja:
Silvija Mūrniece
Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe

Tagi: Novadpētniecība, Konkursi