24. jūlijā Ārlietu ministrijā tika atzīmēta ilgā darba pie kultūrvēsturiskā albuma "Terra Mariana, 1186–1888" faksimila un to zinātnisko komentāru izdošanas pabeigšana. Darbs kopumā risinājies vairāk nekā desmit gadu garumā.

Svinīgo pasākumu atklāja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, uzsverot, ka šīs nozīmīgās idejas īstenošanas rezultātā ir uzkrāta unikāla sadarbības pieredze gan starpvalstu, gan starpinstitūciju līmenī. Īstenojot šo projektu, ļoti veiksmīgi sadarbojās Ārlietu ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kultūras ministrija, universitātes, akadēmiskās struktūras un zinātnieki, kā arī politiķi: Saeimas deputāti, ministri, taču darbs nebija iedomājams bez tulkotājiem, baznīcas pārstāvjiem un pat privātajiem mecenātiem. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs un darba grupas albuma izdošanas sagatavošanai vadītāja Anta Rugāte izteica īpašu pateicību Albertam Sarkanim, kas bija viens no galvenajiem šīs idejas virzītājiem un arī realizētājiem (Alberts Sarkanis pašreiz ir Latvijas vēstnieks Čehijas Republikā). Pasākumā piedalījās Romas Katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, kas atgādināja par vēsturisko Marijas zemi – mūsdienu Latviju un Igauniju, mecenāts Valrējis Belokoņs, kas nesavtīgi atbalstīja projektu, kā arī vēsturnieki Andris Levāns un Henrihs Soms, kuru albumam sagatavotie zinātniskie komentāri lieti noderēs grāmatas pētniekiem. Pasākumu kuplināja ārvalstu vēstnieki un diplomātiskā korpusa pārstāvji, kā arī pārstāvji no Latvijas institūcijām, kuru kopdarba rezultātā dienas gaismu ieraudzījis albuma faksimilizdevums un zinātniskie komentāri.

Albums "Terra Mariana, 1186–1888" atspoguļo kristīgās ticības vēsturi Latvijā un Igaunijā – kādreizējā Livonijā, ko mēdza saukt par Marijas zemi. Albums "Terra Mariana" tika izgatavots vienā eksemplārā, kuru Baltijas poļu muižniecība dāvināja pāvestam Leo XIII 1888. gadā. Tā vienīgais eksemplārs glabājās Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā. Baltijas telpā šim albumam idejas, saturiskās koncepcijas un izpildes ziņā nav līdzvērtīga izdevuma. Tajā atrodams bagātīgs vizuālais un tekstuālais materiāls par Livonijas pilīm, pilsdrupām, baznīcām, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zīmogiem, vēsturiskām personībām, kā arī seno sudraba un zelta monētu nospiedumi. Ņemot vērā albuma vēsturisko, māksliniecisko un kultūras vērtību, kā arī to, ka albums ir nozīmīga Latvijas nacionālā kultūras mantojuma sastāvdaļa, ar faksimilu un komentāru izdošanu šīs mantojums ir padarīts pieejams arī plašākai sabiedrībai.

2007. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka un Vatikāna Apustuliskā bibliotēka parakstīja kopizdevuma līgumu, kas paredzēja albuma "Terra Mariana, 1186–1888" izdošanu – 10 pilnīga faksimilizdevuma un 1000 samazināta izmēra faksimilizdevuma eksemplāru izdošanu. 2008.–2009. gadā noritēja albuma 10 pilnizmēra faksimila druka Itālijas izdevniecībā Franco Cosimo Panini Editore. S.p.a., kurai ir bagāta pieredze faksimila izdevumu izdošanā. 2011. gadā albuma faksimila kopijas tika nogādātas Rīgā. 2014. gada martā tika pabeigta zinātnisko komentāru sagatavošanas un izdošanas darbi. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu faksimili īpašumā tiek nodoti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzei, Rēzeknes-Aglonas diecēzei, Igaunijas Republikai, Polijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai un Lietuvas Republikai. Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš personīgi nodevis šos dāvinājumus Igaunijas Republikas prezidentam Tomasam Hendrikam Ilvesam (Toomas Hendrik Ilves) 2013. gada jūlijā un Lietuvas Republikas prezidentei Daļai Gribauskaitei (Dalia Grybauskaitė) 2014. gada janvārī.

Ziņu sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses un informācijas nodaļa

Tagi: Terra Mariana