Valsts kontrole ir uzsākusi likumības un lietderības revīziju "Kultūras ministrijas piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte".

Revīzijas mērķis ir noskaidrot vai Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtās dotācijas biedrībām un nodibinājumiem dažāda veida pasākumu organizēšanai, uzdevumu veikšanai, biedrību atbalstīšanai ir izlietotas lietderīgi, likumīgi, vai ir sasniegts izvirzītais mērķis.


Šajā revīzijā ļoti noderētu plaša, vispusīga pašu nozares pārstāvju informācija. Valsts kontroles darbu veicinātu biedrību pārstāvju sniegta informācija par šādiem jautājumiem:
1) Vai Jūs esat informēti par to, ka Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina konkursus biedrībām, nodibinājumiem par finansējuma saņemšanu dažādu Kultūras projektu realizācijai?
2) Vai esat kādreiz pretendējuši uz Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma saņemšanu konkursu kārtībā?
3) Ja esat saņēmuši finansējumu no Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda vai esat bijuši apmierināti ar dotācijas piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības procesu?
4) Vai Jūsuprāt finansējums netika piešķirts pamatotu iemeslu dēļ, ja konkursa kārtībā Jūsu virzītais projekts nesaņēma atbalstu no Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda?

Rakstiet: pirmais@lrvk.gov.lv 

Atbildes gaidīsim līdz šā gada 1.augustam.


Papildus vēršam uzmanību, ka iegūtā informācija ir konfidenciāla un netiks izpausta citām personām, kā arī tiks izmantota tikai apkopotā veidā, nenorādot iedzīvotāja vārdu uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu.


Valsts kontrole pateicas par iedzīvotāju atsaucību!

Ziņu sagatavoja:
Ilva Liepiņa-Milzarāja
Valsts kontroliera biroja Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67017544
e-pasts: Ilva.Liepina-Milzaraja@lrvk.gov.lv
http://www.lrvk.gov.lv