Jūnija beigās noslēdzies nozīmīgs starptautisks projekts kultūras mantojuma digitalizācijas jomā - "Pārrobežu E-arhīvs", kā rezultātā radīts jauns interneta portāls "Pārrobežu E-arhīvs", kurš publiski pieejams tīmekļa adresē www.earchive-estlatrus.eu četrās valodās - angļu, igauņu, krievu un latviešu.

LR Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols uzsver: "Projekta "Pārrobežu E-arhīvs" rezultāts ir unikāls un nozīmīgs ne tikai starpvalstu attiecību aspektā, bet arī no ikvienas iesaistītās valsts iedzīvotāja viedokļa."

Projekts "Pārrobežu E-arhīvs" īstenots ar mērķi saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu, kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Projekta gaitā digitalizēti vairāk nekā 11 000 dokumentu (tekstuālo materiālu, fotogrāfiju un karšu) un vairāk nekā 500 000 dokumentu vienību padarīti pieejami minēto valstu iedzīvotājiem, kā arī jebkuram interesentam izveidotajā portālā. Digitalizētie dokumenti attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu Igaunijas teritoriju, Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijā un par Sanktpēterburgas pilsētu un Ļeņingradas reģionu Krievijā.

Digitalizētie arhīvu dokumenti portālā lietotājiem tiek piedāvāti sadalīti tematiski četrās kolekcijās:

1) studentu lietas, kas ietver minēto reģionu augstskolu (Tartu Universitātes, Rīgas Politehnikuma, Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijas un Konservatorijas, Petrogradas Politehniskā institūta u.c.) studentu un pasniedzēju personīgās lietas;

2) kartes;

3) baznīcu grāmatas;

4) dažādi dokumenti, kas ietver Tartu universitātes un Rīgas Politehniskā institūta matrikulu reģistrus, iedzīvotāju dažāda veida personisko dokumentāciju, kā arī atsevišķu draudžu grēksūdžu sarakstus.

 

Gan dokumentu apraksti, gan portāla saskarne lietotājiem ir pieejama minētajās četrās valodās.

Projekts īstenots no 2012. līdz 2014. gadam Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Projekta īstenošanā iesaistījās pieci sadarbības partneri - Kultūras informācijas sistēmu centrs, biedrība "Ideju Forums", Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centrs, un kā asociētais partneris - Sanktpēterburgas Arhīvu komiteja. Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums. Dokumentus iekļaušanai portālā atlasīja un piedāvāja Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts vēstures arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts arhīvs, Krievijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
Projekta "Pārrobežu E-arhīvs" sabiedrisko attiecību speciāliste
Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītāja asistente
Tālr.: 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
www.kis.gov.lv

Tagi: Arhīvi, Pārrobežu E-arhīvs