40. numurā lasiet:
 • "Kam bibliotēka ir balagāns?" — kā lai raugāmies uz nomācošo negatīvās informācijas daudzumu par jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecību interneta portālu komentāros;
   
 • "Bibliogrāfiskā apraksta elementu interpretācija" — par spīti kataloģizācijas reglamentējošo dokumentu esamībai un detalizētiem noteikumu skaidrojumiem, bieži vien apraksta elementi tiek atšķirīgi interpretēti, bibliogrāfiskajos aprakstos sastopamas neuzmanības un nekompetences kļūdas, kas kavē meklēto izdevumu identifikāciju;
   
 • "Kataloģizētājs nav Šerloks Holmss!" — kaut arī bibliogrāfiskās aprakstīšanas noteikumi tiek operatīvi pilnveidoti, tajos nav aptverta turpinājumresursu daudzveidība un mainība — turpinājumresursus ir grūti atšķirt ne tikai vienu no otra, bet arī no grāmatām;
   
 • "Funkcionālais analfabētisms" — kas tas ir un kā ar to cīnīties, ko šī "21. gadsimta mēra" mazināšanā varam darīt mēs — bibliotēku darbinieki;
 • "Latvijas bibliotēku pasaule pašu skatījumā" — Latvijas Bibliotekāru biedrības 12. konferences "Bibliotēka nākotnei — progress, attīstība, partnerība" laikā veiktās ekspesaptaujas rezultāti;
   
 • "Bērni un grāmatas: jaunas idejas" — kāda ir iepriekšējā gada bērnu grāmatu raža Latvijā, par ko tā liecina un kādi izskatāmies salīdzinājumā ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas;
   
 • "Bērnu grāmatas — grāmatas bērniem?" — raksts aktualizē bērnu literatūras tulkojumu kvalitātes problēmu. Daudzi ilustratīvi, koši un dārgi bērnu grāmatu izdevumi pārsteidz ar apbrīnojamu bērna attīstības un psiholoģijas neizpratni. Bērns, kurš tikai sāk apzināt vārdu jēgu un piepildīt savu leksikas krājumu, sastopas ar kropļotu latviešu literāro valodu, sarežģītiem svešvārdiem un tekstam neatbilstošām ilustrācijām;
   
 • "Ārzemju bibliotēku notikumu apskatā" lasiet satraucošas ziņas par vārda brīvības ierobežojumiem un interneta kontroli Turkmēnijā, kā arī Amerikas bibliotēku asociācijas (American Library Association, ALA) publiskoto pētījumu par bibliotēku apmeklējumu ASV laikposmā no 1994. gada līdz 2004. gadam, kura dati rāda, ka prognozes par bibliotēkas apmeklējuma samazināšanos līdz ar interneta ienākšanu ikdienā nav piepildījušās, tieši otrādi — kaut arī 99% Amerikas bibliotēku nodrošināta piekļuve internetam, apmeklētāju skaits palielinājies par 61% jeb 1,2 miljardiem;
   
 • "Vācijas bibliotēkas: pieredze, iespaidi un vērojumi" — 2007. gada jūlijā astoņas Brocēnu novada bibliotekāres kopā ar pašvaldības pārstāvi devās Brocēnu novada domes un Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā pieredzes apmaiņas braucienā uz Bavārijas bibliotēkām. Karstās vasaras dienas aizritējušas, apmeklējot bibliotēkas Folkahā, Dettelbahā, Vīzenthaitā, Kitcingenā un Vircbugā, īpašu uzmanību veltot mazajām lauku bibliotēkām, kas līdzīgas tām, kurās strādā Brocēnu bibliotekāres. Brauciena gaitā ir kļuvis skaidrs, ka daudzās jomās Latvijas bibliotēkas ir tālu priekšā Vācijas bibliotēkām;
   
 • rubrika "Terminoloģiskā Bībele", Latvijas bibliotēku notikumu apskats, LNB BAI Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes lasītavas jaunieguvumu saraksts un vēl daudz jo daudz citas aizraujošas profesionāli noderīgas informācijas.

Žurnālu var iegādāties redakcijā, abonēt LNB tīmekļa vietnē. Žurnāla cena Ls 2,-. Aicinām pieteikties rakstu un fotogrāfiju autorus! Labākos noteikti publicēsim kādā no nākamajiem numuriem. Tel. 7312807.


Informāciju sagatavoja:
Māra Nipere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807