Konferences programmā ir ietverti LU profesoru Silvijas Radzobes, Ausmas Cimdiņas, Ievas Kalniņas un Daces Lūses priekšlasījumi par būtiskiem, bet līdz šim neizvērsti pētītiem eposa recepcijas aspektiem, īpaši pievēršoties estētisko ideālu maiņai, kas atspoguļojas eposa tēlu vēlākā izmantojumā un interpretācijā, kultūras, varas un ideoloģijas attiecībām eposa mantojuma prizmā, nacionālās apziņas jautājumiem.