Latvija ir kļuvusi bagātāka par diviem reģionāliem Microsoft Unlimited Potential – Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programmas sertificētiem mācību centriem. Projekta Latvija@Pasaule 2007. gada noslēguma semināra laikā sertifikātus saņēma Ventspils Digitālais centrs un SIA "Latinsoft" no Daugavpils. Projekta Latvija@Pasaule pieredze ir apliecinājusi, ka šādi reģionālie apmācību centri ir ļoti svarīgi iedzīvotāju datorprasmju tālākai attīstībai un atbalstam.
Ideja par eApmācības centru izveidi Latvijas Informācijas Komunikācijas un tehnoloģiju asociācijai (LIKTA) radās vēl 2006. gadā. Latvijā līdz šim bija seši sertificēti Microsoft Unlimited Potential mācību centri: Jelgavā – biedrība "Vecāki Jelgavai", Liepājā – biedrība "Apmācību projekti", Ludzas rajona Zinību centrs, biedrība "Preiļu NVO centrs", Valmiera – Vidzemes Augstskolas Mūžiziglītības centrs un LIKTA mācību klase Rīgā. Apmācības šajos centros norisinās LIKTA iniciētā projekta Latvija@Pasaule ietvaros. Microsoft Unlimited Potential – Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programmas līdzekļi tiek ieguldīti arī citu eApmācības centru tālākā attīstībā un centru koordinatoru apmācībā visā Latvijā, kā arī dažādu informatīvo semināru organizēšanā.
 
Visu 2007. gadu šajos mācību centros Microsoft Unlimited Potential - Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programmas ietvaros ir turpinājusies iedzīvotāju modulārā datorapmācība. Līdz 1. decembrim šajos mācību centros pavisam tikuši apmācīti: 3693 iedzīvotāji. Kursu laikā iedzīvotājiem ir iespēja apgūt modulāru apmācību datora un interneta lietošanā. Populārākie kursi ir Datorzinību pamati, Tekstapstrādes pamati, Izklājlapu pamati, Web izstrādes pamati un Ciparu multivides pamati. Ikviens kursu beidzējs saņem oficiālu Microsoft Unlimited Potential sertifikātu un mācību grāmatu.
 
Kā jau informējām, 2007. gada sākumā LIKTA un Microsoft pārstāvji parakstīja līgumu par 77 900 latu finansiālo un programmatūras atbalstu projektam Latvija@Pasaule 2007. gadā. Iepriekšējo divu gadu laikā Microsoft Unlimited Potential projektā kopumā ir ieguldījis 234 100 latus.
 
Informācija par projektu Latvija@Pasaule:
 
Par LIKTA. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā (LITTA) un aptver visu Latvijas IKT nozari, elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā. Plašāka informācija par asociāciju: www.likta.lv.
 
Par Microsoft
 
Dibināta 1975. gadā, Microsoft (Nasdaq "MSFT") ir programmu, pakalpojumu un Interneta tehnoloģiju pasaules līdere personālajai un biznesa skaitļošanai. Kompānija piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas radīti, lai lietotāji varētu izmantot programmas jebkurā laikā, vietā un iekārtā. Microsoft Latvia izveidots 1999. gadā kā Microsoft pārstāvniecība Baltijas valstīs. 2004. gada pavasarī Microsoft Latvia, konsolidējot savas esošās aktivitātes izglītības jomā un plānojot jaunas, uzsāka izglītības programmu IT Dauka. Programmas mērķis ir palīdzēt dažāda vecuma cilvēkiem apgūt datorprasmi un iespējas, kuras informāciju komunikāciju tehnoloģijas sniedz pasaules izzināšanā.
 
Par MS Unlimited Potential - Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programmu
 
"Microsoft Unlimited Potential - Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programma ir globāla sabiedriska mācību programma, kuras mērķis ir likvidēt digitālās nevienlīdzības plaisu sabiedrībā un veicināt katra indivīda iespējas darba tirgū, uzlabojot prasmes darbā ar tehnoloģijām. Programmas ietvaros Microsoft atbalsta sabiedriskos IT mācību centrus, piedāvājot kompleksus risinājumus – finansējumu apmācībām, programmatūras dāvinājumus un specializētas mācību programmas."
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lilita Vīksna
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas projektu eksperte