Bakalaura darbu aizstāvēšana Informācijas pārvaldības studiju programmā notiks 2014.gada 2. un 3.jūnijā plkst. 9.00 Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1a 405.auditorijā.

2014. gada 2. jūnijā, sākums plkst. 9.00


Komisijas priekšsēdētāja: Daina Pakalna, Dr.philol.;
Priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Zanders, Dr.philol.;
Sekretāre: Vineta Gerkena, Dr.philol.;
Locekļi: Līga Krūmiņa, Dr.philol., Baiba Holma, Dr.philol.

 

Uzvārds, vārds

Bakalaura darba nosaukums

Bakalaura darba vadītājs

Recenzents

Arāja Līva

Latvijā mazpazīstamu sporta spēļu tīmekļa vietnes

 

Lekt. I.Kalniņa

Doc. L.Krūmiņa

Baranovs Rinalds

Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni

Doc. D.Pakalna

Prof. V.Zanders

Celmiņš Jurģis

Digitāli radītie informācijas resursi: multimediju saglabāšanas problēmas

Doc. L.Krūmiņa

Lekt. I.Kalniņa

Civilko Līga

Liepiņu dzimta mutvārdu vēstures liecībās (un dokumentos)

Doc. D.Pakalna

Prof. V.Zanders

Gudzuka Justīne

Zināšanu pārvaldības prakse Latvijas uzņēmumos

 

Doc. B.Holma

Lekt. I.Kalniņa

Jarovojs Andrejs

Bibliotēku pieejamība iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem

 

Lekt. V.Gerkena

Prof. V.Zanders

Liepiņa Ilze

Pirmā ekskursija uz bibliotēku

 

Doc. D.Pakalna

Lekt. V.Gerkena

Ozoliņa Lizete

Latvijas bibliotēku profili sociālajos tīklos

 

Doc. B.Holma

Doc. L.Krūmiņa

Pavlina Agnese

Latvijas publisko bibliotēku digitālo kolekciju lietojamības novērtējums

 

Doc. L.Krūmiņa

Doc. B.Holma

Runce Elīza

Vēstules kā informācijas nesējs

 

Lekt. V.Gerkena

Prof. V.Zanders

 

 

2014. gada 3. jūnijā, sākums plkst. 9.00

 

Komisijas priekšsēdētāja: Daina Pakalna, Dr.philol.;
Priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Zanders, Dr.philol.;
Sekretāre: Vineta Gerkena, Dr.philol.;
Locekļi: Līga Krūmiņa, Dr.philol., Baiba Holma, Dr.philol.

 

Uzvārds, vārds

Bakalaura darba nosaukums

Bakalaura darba vadītājs

Recenzents

Andersone Alise

Datora, interneta pieejamība un izmantošana senioriem publiskajās bibliotēkās

Lekt. V.Gerkena

Doc. B.Holma

Deksne Alīna

Akadēmiska bibliotēka kā lietotājorientēta vieta

 

Doc. B.Holma

Doc. L.Krūmiņa

Hadkevica Ieva

Skaņu ierakstu nesēju formas un to izmantošana Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva Audio un foto nodaļā

Lekt. V.Gerkena

Lekt. I.Kalniņa

Laģe Maruta

Lietotāju apmācība kā Rīgas centrālās bibliotēkas pakalpojums

Lekt. V.Gerkena

Prof. V.Zanders

Lapsa Evija

Pusaudžu informācijas lietošanas paradumi internetā

 

Doc. D.Pakalna

Lekt. I.Kalniņa

Meļko Līga

Datorapmācības pensionāriem publiskajās bibliotēkās

 

Lekt. V.Gerkena

doc. B.Holma

Mežjāne Signe

Stāstu stāstīšanas izmantošana lasīšanas veicināšanas pasākumos

Doc. D.Pakalna

Lekt. V.Gerkena

Saulīte Juta

Novadpētniecības attīstība Madonas novada bibliotēkās

 

Doc. D.Pakalna

Prof. V.Zanders

Trušule Elizabete

Viedtālrunis kā personīgās informācijas pārvaldības rīks

 

Doc. B.Holma

Lekt. I.Kalniņa

Vecpuise Elza

E-grāmatu izdošanas prakse Latvijā

 

Doc. L.Krūmiņa

Prof. V.Zanders

 

Aicinām interesentus piedalīties aizstāvēšanā un iepazīties ar mūsu studentu veikumu!
 

Ziņu sagatavoja:
Vineta Gerkena
Lektore, bakalauru gala pārbaudījumu komisijas sekretāre

Tagi: Izglītība, Informācijas pārvaldība, Bakalaura studijas