2014. gada 28. maijā plkst. 10.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3 (ieeja no Valguma ielas)) notiks Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs.

 

 

10.00–10.10 Semināra atklāšana
Andris Eglājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktors


10.10–11.00 Jaunā Latvijas Nacionālā bibliotēka: ēka un pakalpojumi
Nita Apsīte, LNB arhitekte
Anda Lamaša, LNB Pakalpojumu departamenta direktore


11.00-11.15 Diskusiju cikls: emigrācijas viļņi no Latvijas teritorijas: simtgade
Maija Krūmiņa, LNB Nozaru literatūras centra galvenā bibliogrāfe


11.15-11.45 Projekts "Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās"
Liega Piešiņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Projektu vadītāja
Projekts "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās"
Evija Vjatere, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja


11.45-12.15 Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu un jauniešu žūrija": divi finansējuma avoti, jauna administrēšanas sistēma
Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja


12.15–13.20 Pusdienu pārtraukums


13.20- 13.40 Aktualitātes nozares izglītības jautājumos Latvijas Universitātē
Baiba Holma, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja


13.40–14.00 240 akadēmisko stundu programmas "Bibliotēku un informācijas zinību" aprobācijas un tās dalībnieku raksturojums

Vita Juraga, LNB Mācību centra mācību koordinētāja


14.00–14.45 Diskusija. Metodiskā un konsultatīvā darba saturs reģiona galvenajā bibliotēkā


14.45 –16.45 Ekskursija. LNB jaunās ēkas apskate

 

Pieteikšanās anketa

 
Organizē:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku konsultatīvais centrs
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv
Tālr.: 67969130