Latgalē dzimušais uzņēmējs, Jānis Blaževičs nodevis dāvinājumā Latgales bibliotēkām Latgales Kultūras Centra izdevniecībā klajā nākušās grāmatas – pavisam 1457 eksemplārus.
Dāvināto grāmatu sarakstā: "Literaturas almanahs Olūts" (9., 10., 11., 12. laidieni), D. Varslavānes "Gūdotais Ontons", V. Lukaševiča "Vot taidi vot i batvini", J. Peregudovas "Dzejoļi".

Laikraksta "Rēzeknes Vēstis" šī gada oktobrī publicēts raksts "Labdaris" par Jāņa Blaževiča morālu un materiālu atbalstu dažādiem pasākumiem dzimtajā novadā. Ar viņa atbalstu izdota P. Zeiles "Latgales kultūras vēsture", sniegta palīdzība latgaliski rakstošo stāstnieku konkursa rīkošanai, vecākās paaudzes latgaliešu rakstnieku un dzejnieku grāmatu izdošanai, dāvinātas grāmatas Latgales bibliotēkām (2005. gadā).

Savukārt, Latgales Kultūras Centra izdevniecība dāvina Latgales bibliotēkām A. Bērzkalna "Latgaļu volūdas vōrdu krōjumu" un grāmatu "Tāvu zemes kalendārs 2008" – 480 eksemplārus.

Latgales Kultūras Centra izdevniecība pilnvarojusi Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku būt par starpnieku Jāņa Blaževiča un izdevniecības dāvinājumu tālākā nodošanā Latgales pilsētu centrālajām bibliotēkām, kurām, savukārt, jānodrošina dāvinājumos saņemto grāmatu pieejamību visās pilsētu un pagastu bibliotēkās.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Marija Šeršņova
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 4622061
E-pasts: rezcb@rezeknesbiblioteka.lv