Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā "Izglītības iestādes bibliotekārs".

Programma veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 363 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību" un saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā.


Programmas mērķis: sniegt aktuālas zināšanas par svarīgākajiem bibliotekārā darba procesiem mūsdienīgās izglītības iestāžu bibliotēkās – krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu, informācijas pakalpojumiem un normatīvo regulējumu.


Mērķauditorija: izglītības iestāžu bibliotekāri ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuriem nav izglītības bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās.


Programmas apjoms: 80 stundas (5 kredītpunkti). Programmas ilgums – 8 nedēļas.


Programmas īstenošanas forma: tālmācībā (50 stundas), klātienē (30 stundas). Klātienes nodarbības tiek organizētas sestdienās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, Rīgā. Pirmā klātienes tikšanās paredzēta 20. septembrī.


Pieteikšanās: Interesenti ir aicināti pieteikties programmai līdz 2014. gada 1. septembrim, nosūtot elektroniski klausītāja reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: daina.pakalna@lu.lv


Pasteidzietes, jo vietu skaits grupās ir ierobežots.


Maksa par programmas apguvi: –  EUR 200 (ieskaitot PVN). Maksāt iespējams arī divās daļās – pirmo daļu (100 eiro) - no 18. augusta līdz 5. septembrim, otro – līdz 15. oktobrim. Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas.


Atgādinām, ka saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr. 336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" kursu dalībniekiem ir iespēja saņemt atpakaļ 25 % no izdevumiem par studiju maksu.
Pēc pirmās iemaksas veikšanas būs iespējams saņemt izziņu, ka ir uzsāktas studijas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā "Izglītības iestādes bibliotekārs".


Kontaktpersona: Daina Pakalna, docente, tālrunis: 26790847; e-pasts: daina.pakalna@lu.lv

Tagi: Izglītība, Profesionālā pilnveide, Latvijas Universitāte