2014. gada 25. aprīlī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem "Vēsture nākamībai: dokumentēšana, saglabāšana, izmantošana"

Semināra programma

 

10.00 – 10.30 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija


10.30 – 11.30 Lekcija – pāsteigums
Aldis Pūtelis, Latviešu folkloras krātuves asistents

 

11.30 – 12.30 Filmu, fotogrāfiju un skaņu ierakstu dokumentēšana, saglabāšana un izmantošana LNA Kinofotofono dokumentu arhīvā
Marina Gevorgjana, vecākā eksperte, Baiba Breže, arhīviste

 

12.30 – 13.00 Brīvbrīdis kafijai

 

13.00 – 14.00 Zentas Mauriņas vēstuļu depozīts: atrašana, saglabātība, konservācija

Dace Dubrovska, Rakstniecības un mūzikas muzeja restauratore

 

14:00 – 15:30 Dainu skapja konservācija
Kārlis Rubenis, Mārtiņš Lukševics, mēbeļu restauratori

 

15:30 Dažāda informācija

 

 
Kontakttālruņi: 
Rudīte Kalniņa 26675429
Taiga Koknēviča 67229248
Inta Rudzīte 29285541