Aicinām piedalīties vasaras seminārā "Pārmaiņu vadība", kas notiks no 25. līdz 28. augustam no ierastās vides attālinātā un skaistā vietā - Ratniekos.

Pārmaiņu vadība (Leading change) vasaras seminārs

 
• Pasniedzēji: profesors Džons Lubāns (John Lubans) un Šerila Anspāga (Sheryl Anspaugh) (ASV).
• Semināra garums – 4 dienas
• Datumi: 2014. gada 25. – 28.augusts
• Norises vieta: Ratnieki
• Dalībnieku skaits: 16 – 20, mērķauditorija: bibliotēku vadītāji, nodaļu vadītāji
- Dalībniekiem vēlamas angļu valodas zināšanas, bet būs arī tulks (Rasma Mozere).
- [Dažas nedēļas pirms semināra tiks izsūtīti materiāli (raksti), ar kuriem būs jāiepazīstas, lai par tiem semināra laikā varētu diskutēt.]
• Semināra apjoms - 32 stundas (2 kp).
• Par sekmīgi apgūtu vasaras semināru dalībnieki saņems LU apliecību.

 

Semināra anotācija


Seminārā tiks apgūtas zināšanas un prasmes par vadīšanu, sekošanu un pārmaiņu ieviešanu, pielietojot gan dažādas formas (lekcijas, grupu diskusijas, komandu darbu, dalībnieku paneli), gan analizējot dažādus avotus (latviešu filmas, literatūru, pasakas).

 

Semināra laikā dalībnieki tiks iesaistīti aktivitātēs, lai mācītos, kā mēs un citi vadām un kā mēs vēlamies vadīt un sekot, lai sasniegtu organizācijas darbības mērķus, kā arī vēlamās pārmaiņas.

 

Seminārā tiks aplūkotas teorijas par vadīšanu, sekošanu, komandu veidošanu, pārmaiņām, konfliktiem un iekšējo un ārējo motivāciju, analizējot situācijas un piemērus bibliotēku un citās darba jomās.

 

Kopīgi mēģināsim atrast visefektīvāko organizācijas modeli, lai atļautu visa līmeņa darbiniekiem – ar atbilstošajām spējām un ieinteresētību, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, lai palīdzētu izdarīt labāko izvēli nākotnei.

 

Semināra laikā tiks diskutēts, kādai ir jābūt organizācijas kultūrai, lai varētu notikt pozitīvas izmaiņas. Mēģināsim atrast atbildes uz jautājumu, kā iespējams integrēt darbinieku, vadītāju un bibliotēkas lietotāju vēlmes.

 

Semināra dalībnieki veidos savu izpratni par kopību, un to varēs saglabāt vēl ilgi pēc semināra. Mūsu pārliecība ir, ka biedriskums izveidojas no tā, ko un kā mēs darām dažādās tipiskās un mazāk tipiskās situācijās, t.i., no iespējas iepazīt vienam otru gan formālā, gan neformālā veidā šo dienu laikā.


Semināra laikā aktivitātes notiks telpās un ārā, kā arī tiks piedāvātas iespējas gan pabūt vienatnē, gan kontaktēties ar citiem dalībniekiem, lai veidotu draudzīgas attiecības un profesionālus kontaktus.

 

Dienu noslēgumā analizēsim, kas bijis pozitīvs un kas negatīvs, un apspriedīsim, kā mainīt trūkumus, lai uzlabotu semināra norisi tā, lai tas sniegtu maksimāli iespējamo labumu.
 

Darba formas:

  • Diskusijas, lekcijas, iekštelpu un ārtelpu aktivitātes, pašnovērtējumi, filmu, latviešu literatūras un pasaku analīze, projektu komandu paneļdiskusijas, prezentācijas.
  • Tiks paredzēts arī laiks, lai socializētos, kā arī individuālām pārdomām.
     

Dalības maksa - 170 EUR (ietver nakstmītnes, ēdināšanas, tulka, transporta un mācību vietas izdevumus).

 

Savu apstiprinājumu dalībai lūgums sūtīt Baibai Holmai
(Baiba.Holma@lu.lv) vai Ivetai Gudakovskai (Iveta.Gudakovska@lu.lv) līdz 17. aprīlim (ieskaitot).

Tagi: Semināri, Profesionālā pilnveide, Vasaras skolas