2014. gada 20. martā Kuldīgā notiks Kurzemes bibliotēku reģionālā konference "Kas notiek latviešu literatūrā 21. gadsimtā: Pārdomas un vērtējumi".

Konferencē biblio ekāri, literatūras skolotāji, rakstnieki un literatūras pētnieki apspriedīs norises visjaunāko laiku latviešu literatūrā, tās popularitāti un popularizēšanas iespējas, kā arī bibliotēku lomu šajos procesos. Paredzētas diskusijas arī par tik neviennozīmīgiem jautājumus kā bērnu un jauniešu lasītprieka veicināšana un literārās gaumes veidošana un attīstīšana.


Lai pilnvērtīgāk sagatavotos diskusijām, aicinām bibliotekārus veltīt nedaudz laika šīs anonīmās miniaptaujas aizpildīšanai. Tas palīdzēs saprast, vai jaunieši lasa un interesējas par literatūru, kā arī palīdzēs iegūt priekšstatu, vai lasītprieku, interesi par grāmatām un literāro gaumi ir iespējams mērķtiecīgi veicināt.


Aptaujas adrese:

www.visidati.lv/aptauja/939033525/

Ziņu sagatavoja:
Jānis Vādons

Tagi: lasīšanas veicināšana, lasītprieks, Lasītprasme, Aptaujas