2014. gada 22.–24. maijā Parlamenta piebūvē (Parliament Annex) Helsinkos (Somija) Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) prezidente Sinika Sipila (Sinikka Sipilä) aicina bibliotēku nozares pārstāvjus uz tikšanos.

Sanāksmē "Stipras bibliotēkas, stipra sabiedrība: bibliotēku ietekme uz sabiedrību" ("Strong Libraries – Strong Societies: Impact of Libraries on Society") tiks skaidrota bibliotēku loma un ietekme zināšanu sabiedrībā, kā arī apspriests IFLA darbības virzienu ziņojums (Trend Report) un šo virzienu nozīme bibliotēku darbā. Sanāksmē uzstāsies vairāki ievērojami referenti, kas pārstāv dažādus viedokļus un intereses. Tikšanās mērķis ir stiprināt bibliotēku lomu un ietekmi sabiedrības attīstībā visā pasaulē.

 

IFLA prezidente:

 

"Esmu pārliecināta, ka bibliotēkas ietekmē sabiedrību un tās attīstību, veicinot vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi izglītībai, mūžizglītībai, pētniecībai, inovācijām, kultūrai un atpūtai. Tādā veidā bibliotēkas var palīdzēt veidot spēcīgākas kopienas un sabiedrību.

 

Kas ir stipra bibliotēka?

 

Stipra bibliotēka ir tāda, kam ir atbilstoši resursi apmeklētāju informacionālo vajadzību apmierināšanai. Lietotāji bibliotēku uzskatīs par spēcīgu, ja tā atbildīs šādiem kritērijiem:
• lietotājorientēta;
• kompetenti darbinieki;
• atbilstošs un stabils finansējums;
• mūsdienīgs, atbilstošs krājums un IKT aprīkojums, tajā skaitā daudzveidīgs digitālā satura piedāvājums;
• pietiekami daudz vietas.

 

Šo kritēriju izpilde rada izaicinājumu bibliotēkām daudzās valstīs. Tieši tāpēc mums, IFLA, nacionālajām asociācijām un bibliotēkām, ir jādarbojas kā bibliotēku advokātiem, lai lēmumu pieņēmēji un politiķi, kā arī citas ieinteresētās personas apzinātos ne tikai ieguvumu, ko sabiedrībai sniedz bibliotēkas, bet arī būtu informētas par bibliotēku vajadzībām.

 

Kas ir spēcīga sabiedrība?

 

Spēcīgu sabiedrību veido informēti iedzīvotāji, kuri aktīvi piedalās kopienas dzīvē un veicina tās attīstību, intelektuālo un ekonomisko izaugsmi, vispārējo labklājību. Spēcīga sabiedrība ir atvērta, brīva un vienlīdzīga. Tā sniedz saviem pilsoņiem iespējas izmantot visas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai uzlabotu savu, savas ģimenes, kopienas, kā arī visas sabiedrības dzīvi.

 

Viens no pīlāriem, kas veido spēcīgas bibliotēkas un spēcīgu sabiedrību, ir demokrātija – brīva piekļuve informācijai un zināšanām."

 

Sestdien, 24. maijā, būs iespēja piedalīties arī vairākos mācību braucienos uz atsevišķām Somijas bibliotēkām.

 

Sanāksmes programma.

 

Reģistrēties sanāksmei.

 

Sanāksmes apmeklējums ir bez maksas.

 

Papildinformāciju vaicāt Helsinku pilsētas bibliotēkas projektu vadītājai Kristīnai Virtanenai (Kristina Virtanen): kristina.virtanen@hel.fi

Ziņu sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Bibliotēku portāla redaktore
Tālr.: 67969132

Sagatavots pēc IFLA publicētās informācijas

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Sanāksmes, IFLA