2014. gada 19. februārī plkst. 14.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Pasākumu zālē (Ventspilī, Akmeņu ielā 2), norisināsies informatīvs seminārs izglītības darbiniekiem par Eiropas Savienības (ES) programmu "Erasmus+".

 

Programma "Erasmus+" ir jauna ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2014.–2020.gadam. "Erasmus+" apvienos vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.), aizstājot tās ar vienu programmu. Pamata informācija par "Erasmus+".

 

Bezmaksas informatīvo semināru par programmu "Erasmus+" rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ventspils bibliotēku.

 

VIAA ir vienas pieturas aģentūra ES struktūrfondu, mūžizglītības, karjeras atbalsta un citos izglītības, tālākizglītības un zinātnes politikas īstenošanas atbalsta jautājumos, piedāvājot plašu informācijas un konsultāciju klāstu par iespējām Latvijā un Eiropā.
 

Informācija:
Nadežda Mazure
Ventspils bibliotēka
Automatizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 63623231
nadezda.mazure@ventspils.lv