2014. gada 21. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā) un Bērnu literatūras centrā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 1. stāvā) notiks Latvijas publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas.

 

Piedalās Bauskas, Jēkabpils, Liepājas, Valmieras un Pierīgas (Salaspils) reģionu galveno bibliotēku pārstāvji, Liepājas un Rēzeknes pilsētu galveno bibliotēku pārstāvji, Rēzeknes reģiona novadu metodiķis.
 

Papildinformācija