2014. gada 30. janvārī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4) notiks LU Bibliotēkas organizētā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde.


Sēdes dienas kārtībā:

  • Gudakovska I. "Bibliotēka kā virzītājspēks: desmit soļi universitātes
    izaugsmei" (referāts)
  • Bibliotēka universitātes informācijas un mācību telpā (rakstu
    krājuma atvēršana)
  • Skatījums uz augstskolu bibliotēku attīstību (krājuma rakstu autoru
    paneļdiskusija)

Bibliotēkā Kalpaka bulvārī no 27. janvāra būs apskatāma izstāde "LU Bibliotēkas darbinieku publikācijas (2011-2013)", bet 30. janvārī plkst. 13.00 interesentiem tiks nodrošināta iespēja doties stundu garā ekskursijā pa renovēto LU ēku (http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/struktura/biblioteka-kalpaka-bulvari/).


Dalībai sekcijas sēdē lūdzam pieteikties līdz 27. janvārim, izmantojot elektronisko pieteikšanās formu