Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu;

Tāpat arī nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

 

Programma "Radošā Eiropa" ietver apakšprogrammu "Kultūra", kas atbalstīs kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, un apakšprogrammu "Media", kas nodrošinās finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei. Kopējais programmas darbības perioda finansējums ir 1.46 miljardi eiro. 2014. gada konkursiem būs pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā.

 

Programmas "Radošā Eiropa" apakšprogramma "Kultūra", paredz atbalstu transnacionāliem sadarbības projektiem, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties starptautiskā mērogā. Apakšprogrammā "Kultūra" būs iespēja iesniegt projektus 4 shēmās, kuru pirmie iesniegšanas termiņi ir paredzēti 2014. gada martā:

•Eiropas sadarbības projekti: 05.03.2014.
•Eiropas tīkli: 19.03.2014.
•Eiropas platformas: 19.03.2014.
•Literatūras tulkošanas projekti: 12.03.2014.
 

Shēmu atbilstīgie pretendenti ir kultūras un radošie operatori, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs un kam pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa dienā juridiskas personas statuss ir bijis vismaz 2 gadus.

 

Projekta darbībām jābūt saistītām ar kultūras un radošajām nozarēm. Darbības, kas vērstas tikai uz audiovizuālo nozari nav atbilstības apakšprogrammā "Kultūra", taču projektā var tikt iekļautas audiovizuālas darbības, kuras papildina kultūras un radošo nozaru aktivitātes.

 

Programmas "Radošā Eiropa" apakšprogramma "Media" paredz atbalstu filmu un audiovizuālās industrijas projektiem to attīstīšanas stadijā, kā arī pabeigto darbu izplatīšanā un popularizēšanā. 2014. gadā būs 3 jaunas iniciatīvas: atbalsts auditorijas attīstībai un filmu lietošanas prasmēm; atbalsts starptautiskiem kopražojumu fondiem un atbalsts video spēļu attīstīšanai. Tuvākie pieteikšanās termiņi:

•Atbalsts starptautisku filmu projektu attīstīšanai: 28.02.2014.
•Atbalsts starptautisku TV filmu ražošanai: 28.02.2014.
•Atbalsts Eiropas filmu izplatīšanai kinoteātros: 28.02.2014.
•Atbalsts starptautisku filmu festivālu organizēšanai: 28.02.2014.
•Atbalsts video spēļu projektu attīstīšanai: 28.03.2014.
•Atbalsts starptautisku auditorijas attīstības pasākumu organizēšanai: 28.03.2014.
 

Plašāk par programmas "Radošā Eiropa" konkursiem Eiropas Komisijas mājas lapā

 

Biežāk uzdotie jautājumi par programmu "Radošā Eiropa"

 
2014. gada 30. janvārī Radošās Eiropas birojs organizē programmas "Radošā Eiropa" atklāšanas pasākumu. Savukārt februārī notiks informatīvie semināri, kuros tiks prezentētas apakšprogrammas, vadlīnijas un informācija par atbilstības kritērijiem, budžeta veidlapu un citām ar konkursu saistītām tēmām. Plašāka informācija par semināriem sekos drīzumā!

 

Programmas atklāšanas pasākums risināsies no plkst. 10:30 līdz plkst. 14:30, kinoteātrī K-Suns, Rīgā, Elizabetes ielā 83/85.

 

Lai pieteiktos atklāšanas pasākumam, lūdzu, aizpildīt veidlapu.

 
Sīkāka informācija: Laura Turlaja, Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja, Laura.Turlaja@km.gov.lv, 67330228.

Ziņu sagatavoja:
Radošās Eiropas birojs
www.radosaeiropa.lv
Twitter: @radosaeiropa
Facebook: www.facebook.com/radosaeiropa

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Radošā Eiropa, Finansējuma piesaiste