Konferenci organizē Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļa.