Šodien, 10.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Kultūras ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka publiskā patapinājuma atlīdzības aprēķināšanas kārtību.

Grozījumi paredz atjaunot iepriekš noteikto 10% likmi, kas tiek izmantota šīs atlīdzības aprēķināšanai. Šādas izmaiņas nodrošinās, ka vairāk nekā 1000 autoriem, kā arī citiem radošā darba veicējiem par viņu darbu izmantošanu bibliotēkās jau no nākamā gada tiks sadalīta atlīdzība vismaz 214 tūkstošu latu apmērā.
 

Saskaņā ar Autortiesību likumu valsts, pašvaldības un privātās bibliotēkas var izmantot autordarbus bez autoru piekrišanas, samaksājot viņiem taisnīgu atlīdzību. Minētā iespēja tiek plaši izmantota, piemēram, 2012. gadā ir reģistrēti vairāk nekā 27 miljoni dažādu darbu izsniegumu bibliotēku lasītājiem. 


Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumu Nr. 565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu" 3. punkts līdz šim paredzēja, ka ikgadējās atlīdzības lielums ir 5% no summas, kas iepriekšējā gadā piešķirta valsts, pašvaldību vai atvasinātu publisku personu bibliotēkām krājumu papildināšanai, un no obligāto eksemplāru vērtības, kā arī attiecībā uz privātajām bibliotēkām – 5% no summas, ko tās iepriekšējā gadā izmantojušas krājumu papildināšanai. Kopš publiskā patapinājuma sistēmas ieviešanas Latvijā attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos bija paredzēta 10% likme, taču 2009. gadā, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, tā tika samazināta uz 5%. Tāpat būtiski kritās bibliotēku iepirkumiem atvēlētie līdzekļi, kas vēl vairāk negatīvi ietekmēja publiskā patapinājuma atlīdzības lielumu.


Publiskā patapinājuma atlīdzības aprēķināšanā izmantojamās likmes atjaunošanai ir būtiska nozīme, jo publiskā patapinājuma sistēma nodrošina grāmatu un citu autordarbu pieejamību bibliotēkās ievērojamai sabiedrības daļai un spēlē nozīmīgu lomu Latvijas radošā darba novērtēšanā un veicināšanā. 

Ziņu sagatavoja:
Rihards Gulbis
LR Kultūras ministrijas
Juriskonsults autortiesību un blakustiesību jomā
Tālr.: 67330211

Tagi: Likumdošana, Publiskais patapinājums