2013. gada 11. decembrī Andreja Upīša memoriālajā dzīvoklī (Rīgā, Brīvības ielā 38-4) notiks Andrejam Upītim veltīta zinātniskā konference "Andreja Upīša smaidošās lapas".


Pagājuši vairāk nekā desmit gadi kopš Andreja Upīša 125. dzimšanas dienai veltītās konferences un vienīgā literatūrzinātniskā rakstu krājuma iznākšanas, kurā rakstnieka personība un literārais mantojums aplūkots postpadomju pētnieciskajā telpā. Pienācis brīdis atskatīties tieši uz Andreja Upīša "smaidošajām lapām" – mazāk aplūkoto un apzināto vai arī alternatīvi un inovatīvi interpretējamo rakstnieka daiļrades šķautni, tāpēc Andreja Upīša memoriālais muzejs piedāvā rakstniekam veltītu zinātnisko konferenci "Andreja Upīša smaidošās lapas".


Konferences rogramma


14.00 – 14.20 Viesturs Vecgrāvis, "Vai zināmais Andrejs Upīts? Vērojumi un pārdomas par viņa liriku"


14.20 – 14.40 Anastasija Orehova ,"Pāvila Gruznas un Andreja Upīša smaidošās lapas. Ieskats"


14.40 – 15.00 Ieva Kalniņa "Blakusteksta funkcijas Andreja Upīša sociālajās komēdijās"


15.00 – 15.10 diskusija un kafijas pauze


15.10 – 15.30 Ieva Rodiņa "Andreja Upīša komēdija "Apburtais loks": vienas lugas divas interpretācijas Eduarda Smiļģa režijā (1929 un 1953)"


15.30 – 15.50 Līga Ulberte "Nacionālā teātra izrāde "…bagātā kundze…" starp reālismu un sentimentālismu"


15.50 – 16.10 Arnis Koroševskis "Andreja Upīša modernais eksperiments: romāns "Smaidoša lapa""