Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs aicina bibliotēkas un skolas visā Latvijā piedalīties kopīgā projektā.

Tām bibliotēkām, kuras jau darbojas nacionālajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija" un kurās izveidojušās aktīvas jauno lasītāju un viņu vecāku grupas, šī ir laba iespēja jauniem kopīgiem uzdevumiem un pasākumiem.


2014. gada 8. septembrī Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir paredzēts 2000 bērnu karnevāla gājiens no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz jauno Nacionālo bibliotēku. Bērni tiek aicināti radīt jaunu leģendu par Stikla kalnu, Saulcerīti, Gaismaspili, Antiņu, viņa brāļiem...


Uzrakstot oriģinālu domrakstu "Kā atmodināt Saulcerīti?", konkursa dalībniekiem būs iespēja piedalīties šajā vienreizējā pasākumā Rīgā, demonstrēt savu izveidoto karnevāla tērpu – „Manas mīļākās grāmatas varonis”, saņemt balvas, dzirdēt koncertu, piedalīties Gaismaspils iepazīšanas spēlē un uzzināt daudz jauna.


Īsumā Raiņa lugas "Zelta zirgs" saturs:


Kad pēc tēva nāves, brāļi metas dalīt tēva atstāto mantu un aktīvi domā par nākotni, Antiņš sapņo par nepiepildītām cerībām, par princesīti, kas jau septiņus gadus guļ stikla kalnā.. Pie brāļiem ierodas Nabags (lugā - Baltais tēvs), kurš pavēsta par mielastu karaļa pilī, kas tiks rīkots par godu princesei un tās modinātājam. Nākšot beidzot cēlājs, kas uzjās stikla kalnā un nonesīs princesīti. Antiņš sapnī redz satikto princesīti un kaut iztālēm grib redzēt, kā viņa tiks modināta, bet brāļi tikai viņu izsmej un abus kopā ar Nabagu padzen no mājām. 2. cēlienā notiek Antiņa tēla garīgā izaugsme, viņš gatavojas mērķim – kļūt par Saulvedi, kas, nesaņemot algu par sevis ziedošanu citu labā, atbrīvos princesi.


Princese Saulcerīte simbolizē tautas ilgas un centienus. Šie centieni, reiz sastinguši un iegūluši ledus zārkā, no kura tad tie tagad jāmodina. Biklums, domas novirzīšanās no vienīgā mērķa, sevis nenovērtēšana – īpašības, kas sākumā traucē Antiņam sasniegt iecerēto. Tāpēc jaunajam varonim, kurš vēl pilnībā neizprot savu uzdevumu, ir nepieciešams Baltā tēva padoms. Baltais tēvs – tūkstotveidis, kurš simbolizē attīstības, maiņas un pārvērtību jēgu, dod dzīves mācību Antiņam. Saulvedis tikai tāpēc varēs uzjāt stikla kalnā un nonest Saulcerīti, ja nedomās par algu, ko saņems. Antiņam jāuzvar nevis ar fizisku, bet ar dvēseles spēku, jo jāspēj atdot "sevi visu, savu dzīvi, savu gribu". Un lugas gaitā viņš pierādīs, ka to spēj.


Lugas darbību virza pretspēku cīņa. Stikla kalns, kura būtība vienlaikus ir simbolizēt grūtības, šķēršļus, Antiņam ir jāpārvar izraudzītā mērķa sasniegšanai. Rainis to sauc arī par ledus kalnu, kas ir auksts, nemīlīgs, tumšs un simbolizē ļaunumu, palīdz raksturot visus tumsas kalpus, kas stāsies pretī saules, gaismas, attīstības un progresa spēkiem. Bagātais princis, 7 kraukļi, kas apsargā Saulcerīti Stikla kalnā, Melnā māte, kas stingi valda nāves valstībā – tie ir spēki, kas nevēlas neko mainīt, kas grib vairot tikai savu spēku un varu ar visiem iespējamajiem līdzekļiem, sējot apkārt viltu un naidu.


Princeses atmodināšana simbolizē tautas brīvību, atmodu no nebrīvības miega, tauta var gavilēt – tautas laime un brīvības cēlie centieni ir sasniegti.


Konkursa mērķis:


Personiski uzrunājot un iesaistot jaunos lasītājus radošā darbībā, dot iespēju piedzīvot Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas svētkus. Radīt plašāku publicitāti jaunajai Nacionālās bibliotēkas ēkai, bērnu literatūrai, lasošajiem bērniem un lasīšanai kā ģimenes vērtībai, kopīgi atspēkot aizspriedumu, ka "bērni mūsdienās vairs nelasa".


Konkursa uzdevumi:


- pulcēt no visas Latvijas lasošus bērnus ar plašu redzesloku un jūtīgu pasaules uztveri, dodot iespēju satikt domubiedrus;


- organizēt bērnu tikšanos ar rakstniekiem, māksliniekiem, bibliotēkas speciālistiem, dot iespēju atraktīvā veidā iepazīstināt ar mīļākajām grāmatām un bibliotēku pakalpojumiem;


- atspoguļojot konkursu un pasākumu plašsaziņas līdzekļos - presē, radio un televīzijas raidījumos, padarīt lasošos bērnus sabiedrībai redzamus, veidot pozitīvu lasoša bērna tēlu.


Konkursa galvenā balva:


Iespēja piedalīties karnevāla gājienā Rīgā 2014. gada 8. septembrī Starptautiskajā rakstpratības dienā, piedalīties svētkos, saņemt balvas, parādīt savas spējas. Ieraudzīt savu domrakstu kopīgā grāmatā, kas kalpos kā jauna LNB leģenda, iespēja ierakstīt savu vārdu un ideju vēsturē.


Konkursa norise


Konkurss norisinās 2 līmeņos:
- reģionālais konkurss;
- fināls.


Rekomendējamais dalībnieku vecums: 10 – 14 gadi.


1. līmenī notiek konkursi vietējās bibliotēkās un skolās, kuras piedalās programmā "Bērnu un jauniešu žūrija".


1. līmeņa konkursi jāsarīko 2014. gada martā.


1. līmenī konkursu vērtē bibliotekāri un skolotāji, nosakot, kurš no iesniegtajiem domrakstiem "Kā atmodināt Saulcerīti?" nosūtāms uz reģionālo bibliotēku.


Lūdzam katru skolu un bibliotēku, kas īstenojusi 1. līmeņa konkursu, sazināties ar konkursa darba grupu reģionālajā līmenī, lai reģistrētu labāko domrakstu autorus tālākajam konkursam.


2. līmenī notiek reģionālie konkursi, kuriem bibliotēkas un skolas izvirza savus uzvarētājus. Dalībai reģionālajās darbnīcās tiek nominēti kopumā 60 bērni – veiksmīgāko domrakstu autori. Tie satiekas aprīlī, piedalās dažādās aktivitātēs un izvēlas, kuras grāmatas tēla masku veidot, saņem ieteikumus, kā to labāk izdarīt. Katrs reģions tiek pārstāvēts Rīgā 8. septembra pasākumā ar 60 bērnu grupu un pavadošajiem pieaugušajiem.


Projekta informatīvie sadarbības partneri nodrošina reģionālo konkursu atspoguļojumu, izmantojot iesūtītās fotogrāfijas, video sižetus un rakstiskas reportāžas.


Konkursa uzdevums:

RADOŠAIS DOMRAKSTS „KĀ ATMODINĀT SAULCERĪTI?”
Domraksta apjoms: apmēram 500 vārdi.

 

Vērtēšanas kritēriji:
- satura atbilstība dotajam uzdevumam;
- oriģināla ideja;
- valodas un stila kvalitāte.


Lūdzam atsūtīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centram interesantākos rakstiskos darbus no konkursa 2. kārtas līdz 2014. gada aprīļa beigām!


Tas nepieciešams, lai izraudzītos jaunas, interesantas leģendas publicēšanai grāmatā un apbalvošanai, kā arī spilgtāko vēstījumu nolasīšanai Rātslaukuma pasākumā no Rātsnama balkona.


Adrese:
LNB Bērnu literatūras centrs
Domrakstu konkurss "Kā atmodināt Saulcerīti?"
Tērbatas iela 75,
Rīga LV 1001
e-pasta adrese: berni@lnb.lv (ar norādi: Domrakstu konkurss)


Aktīvākajiem reģionālo darba grupu vadītājiem – bibliotekāriem un skolotājiem paredzēts pieredzes brauciens uz Zviedriju, apmeklējot A.Lindgrēnes muzejus.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra speciālisti, karnevāla gājiena režisori Krista Burāne un Mārtiņš Eihe, māksliniece Indra Sproģe pateicas Jums par interesi un atsaucību! Lai veicas! Uz tikšanos 2014. gada 8. septembrī Rīgā!

Ziņu sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra vadītāja