2013. gada 4. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs.

 

Semināra programma

 

9.15  Rīta kafija


10.00–10.10  Semināra atklāšana

 

10.10–10.30 PĒTĪJUMA „NACIONĀLĀ IDENTITĀTE DIGITĀLĀ VIDĒ” GALVENIE REZULTĀTI
Baiba Holma, LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja

 

10.30–10.50  TĪMEKĻA VIETŅU ARHĪVA IZMANTOŠANAS IESPĒJAS
Dace Ūdre, LNB Krājuma veidošanas nodaļas rasmošanas speciāliste

 

10.50–11.10  MĀCĪŠANĀS DAROT: INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU ZINĪBU PAMATI
Vita Juraga, LNB Mācību centra mācību koordinatore

 

11.10–11.30 KULTŪRAS PROJEKTS „LATVIEŠU ORIĢINĀLLITERATŪRA UN AUTORI BIBLIOTĒKĀS”: SECINĀJUMI UN ATZIŅAS
Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

 

11.30–12.00  TAUTAS GRĀMATU PLAUKTS: AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
Anda Lamaša, LNB Pakalpojumu departamenta direktore, Tautas grāmatu plaukta un Grāmatu draugu ķēdes projekta vadītāja

 

GRĀMATU DRAUGU ĶĒDE ?
Mārtiņš Drēģeris, „Rīga 2014”sabiedrisko attiecību programmas vadītājs ?

 

12.10–12.15  AKTUALITĀTES BIBLIOTĒKU DARBĀ AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja

 

12.15–12.30 KĀ MĀRKETĒT BIBLIOTĒKU ĀRPUS BIBLIOTĒKAS JEB „DOMĀT PLAŠĀKĀS ROBEŽĀS” – MĀCĪBU LĪDZEKLIS BIBLIOTEKĀRIEM
Sandra Vīgante, Kultūras informācijas sistēmu centra sabiedrisko attiecību speciāliste

 

12.30–13.00  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

 

13.00–13.30  METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS: IESKATS REĢIONU GALVENO BIBLIOTĒKU GADA PĀRSKATOS
Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā speciāliste
Evija Vjatere, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja

 

13.30–14.00 VĀRDS REĢIONU GALVENO BIBLIOTĒKU METODIĶIEM
 
14.00–15.30 LEKCIJA „IDENTITĀTES, SASKARSMES UN KOMUNIKĀCIJAS NOZĪME PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ”:
- saskarsmi ietekmējošie faktori;
- saskanīgas komunikācijas traucēkļi;
- efektīva komunikācija (izmantojot atgriezenisko saiti);
- ieteikumi veiksmīgai lietišķai sarunai.
Olga Kārkliņa, mag. psych., praktizējoša klīniskā psiholoģe

 

 

Semināru organizē:
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv
Tālr.: 67969130