Latvijas Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Baltkrievijas Republikas vēstniecību, Latvijas baltkrievu savienību un Latvijas baltkrievu kultūras biedrību "Svitanak" ir izveidojusi izstādi "Baltkrievija – Latvija : vēstures, zinātnes un kultūras dialogi", kurā būs vairāk nekā 300 eksponātu.
Izstādes atklāšana notiks 2007. gada 11. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 24.

Izstādes atklāšanā piedalīsies Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Latvijas baltkrievu biedrību pārstāvji, diplomāti, politiķi, uzņēmēji, zinātnes un kultūras darbinieki.
 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājumā ir daudz interesantu izdevumu par Baltkrieviju, baltkrievu zinātnieku monogrāfijas, daiļliteratūras izdevumi, mākslas albumi, teātra izrāžu programmas, fotogrāfijas u. c. materiāli.
 
Abu kaimiņvalstu starpā ir daudz saskares punktu, kas attīstījušies un pilnveidojušies gadsimtu gaitā.
 
Baltkrievi ir trešā skaitliski lielākā tautība, kas dzīvo Latvijā. Lai saglabātu identitāti un koptu etnisko piederību, darbojas kultūras biedrības un pamatskola Rīgā.
 
Latviešu masveida izceļošana uz Baltkrieviju sākās jau ap 1870. gadu, kad "Mājas Viesis" un citi periodiskie izdevumi publicēja sludinājumus par izdevīgiem muižu zemju nomas vai pirkšanas noteikumiem. Tika dibinātas biedrības, skolas, kori, spēlēja teātri, notika sarīkojumi, kopīgi svinēja svētkus, cēla baznīcas. Samērā mierīga un pārticīga dzīve turpinājās līdz XX gs. 20. gadu beigām, kad Baltkrievijā bija ap sešdesmit latviešu koloniju.
 
Izstādē būs apskatāmi arī fotomateriāli no profesores Janīnas Kursītes ekspedīcijām Baltkrievijas teritorijā, meklējot latviešu pēdas turienes pierobežas ciematos.
 
Baltkrievijas teritorijā dzimuši, mācījušies un dzīvojuši daudzi izcili Latvijas kultūras, zinātnes un militārie darbinieki – rakstnieki Veronika Janelsiņa un Eduards Salenieks, filologs Pēteris Ķikauka, izcilais pulkvedis Fridrihs Briedis, bet Fricis Brīvzemnieks mācījies mērniecības skolā Mogiļevas apkaimē.

2006. gada oktobrī noslēgts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā. Latvijas un Baltkrievijas apvienotā komisija ir nolēmusi atbalstīt 9 projektus, kas tika pieteikti konkursam zinātnes, tehnikas un inovāciju jomā.

Vienlaicīgi tiks atklāta arī baltkrievu mākslinieka Nikolaja Dundina (Vitebska) gleznu izstāde "Zem skorpiona zīmes", kurā izpaužas šagāliskās mākslas tradīcijas.

Izstāde būs skatāma līdz 2008. gada 1. februārim.
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Šmitiņa
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas nodaļas vadītāja