Rīga, LETA. 9. jūlijā Saeimas deputāti konceptuāli atbalstīja likuma grozījumu projektu, kas paredz, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās ēkas būvdarbi jāpabeidz līdz šī gada 31. decembrim.

Grozījumi paredz, ka LNB projekts īstenojams saskaņā ar LNB projekta īstenošanas Uzraudzības padomes apstiprinātu projekta īstenošanas darbu grafiku, LNB ēkas būvdarbi pabeidzami līdz šī gada beigām, garantijas saistības un norēķini LNB projekta īstenošanai veicami līdz 2016. gada beigām.


LNB projekta īstenošanas likuma 1. pantā noteikts, ka LNB projekts īstenojams līdz šī gada 31. decembrim saskaņā ar LNB projekta īstenošanas Uzraudzības padomes apstiprinātu projekta īstenošanas darbu un to finansējuma plānu un grafiku.


LNB projekts būs pabeigts un tā mērķis sasniegts, kad LNB būs sākusi pilnvērtīgu darbību jaunajā ēkā un tiks izpildītas projekta īstenošanai uzņemtās saistības.


Lai "Gaismas pils" projekts būtu pabeigts, nepieciešama LNB ēkas būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā, LNB infrastruktūras pirmās kārtas objektu būvdarbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā, LNB aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām, kā arī LNB pārcelšanās uz jauno ēku un grāmatu krājuma pārvietošana.


Patlaban ir izpildīti 92 % no LNB ēkas būvdarbu apjoma. Turpinās LNB ēkas iekšējās apdares darbi, jumta tērauda paneļu uzstādīšana. Atsevišķas LNB ēkas zonas, piemēram, grāmatu krātuvju zona, LNB darbinieku darba zonas un lasītavu zonas, ir gandrīz pabeigtas.


Līdz šim nav pabeigti darbi, kuru izpildi nācās apturēt, jo nebija veikti ar tiem saistītie LNB infrastruktūras pirmās kārtas būvdarbi, piemēram, bija jāaptur daļa no koka apdares darbiem, kā arī virtuves zonas un lielās konferenču zāles izbūve, kuras projekts bija jāpiemēro Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā pasākumu vajadzībām.


LNB ēkas būvdarbi, izņemot apkārtējās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus, tiks pabeigti līdz šī gada 20. decembrim. Pēc LNB ēkas būvdarbu pabeigšanas tiks sākta LNB ēkas nodošana ekspluatācijā. Atliktie labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi tiks veikti iecerētajiem darbiem labvēlīgā sezonā.


LNB infrastruktūras objektu pirmās kārtas būvdarbu apjomā ir ietverti darbi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu LNB ēkas darbību: ārējo inženiertehnisko tīklu rekonstrukcija un pieslēgumu izbūve, tehniskās ēkas daļas izbūve, kurā tiks izvietotas mikroklimata iekārtas un datu centrs.


Būvdarbu līgums par LNB infrastruktūras objektu pirmās kārtas būvdarbiem tika noslēgts šī gada 28. martā. Saskaņā ar būvdarbu līguma izpildes grafiku LNB infrastruktūras pirmās kārtas būvdarbi, izņemot atsevišķus apkārtējās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus un tehniskās ēkas iekšējās apdares darbus, tiks pabeigti līdz 2013. gada 20. decembrim, nodrošinot LNB ēkas darbību.


LNB pārcelšanās uz jauno ēku un grāmatu krājuma pārvietošana iespējama tikai pēc LNB ēkas būvdarbu pabeigšanas, nodošanas ekspluatācijā un aprīkošanas ar mēbelēm un iekārtām.


Ievērojot to, ka LNB ēkas būvdarbi tiks pabeigti tikai 20. decembrī, LNB projektu, kura mērķis ir LNB pilnvērtīga darbība jaunajā ēkā, nebūs iespējams pabeigt līdz šī gada beigām, jo tikai pēc LNB ēkas būvdarbu pabeigšanas varēs sākt tās nodošanu ekspluatācijā, aprīkošanu ar mēbelēm un iekārtām, kā arī pārcelšanos un grāmatu krājuma pārvietošanu.


Līdz 2014. gada 30. aprīlim jāpabeidz apkārtējās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi un tehniskās ēkas iekšējās apdares darbi.


Vienlaikus pēc būvdarbu pabeigšanas turpināsies LNB projektā uzņemto saistību izpilde, jo ieturējuma naudas otrās puses maksājumi LNB ēkas un infrastruktūras pirmās kārtas objektu būvdarbu līgumā būvdarbu izpildītājam veicami pēc divu gadu garantijas perioda beigām, tas ir, 2015. gada beigās un 2016. gadā. Būvuzraudzības līgums par LNB ēkas būvuzraudzību un inženiera konsultāciju pakalpojumiem inženiera konsultāciju pakalpojumus un maksājumus par tiem paredz arī LNB ēkas būvdarbu garantijas perioda laikā.


Ar grozījumiem LNB projekta īstenošanas likumā tiek noteikts, ka norēķini projekta īstenošanai veicami ne vēlāk kā līdz 2016. gada beigām, kad tiks slēgts Kultūras ministrijas projekta īstenošanai atvērtais uzkrājošais norēķinu konts Valsts kasē.


Iepirkumu uzraudzības biroja paziņojums liecina, ka LNB apsardzes sistēma izmaksās vairāk nekā 5 miljonus latu.


Līgums par LNB apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles, videonovērošanas, audiovizuālās un telekomunikāciju sistēmas ierīkošanu tiks slēgts par 5 017 228 latiem (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).


Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par ''Gaismas pils'' apsardzes sistēmas nodrošināšanu kopumā pieteicās divi pretendenti. Līgums tiks slēgts ar SIA "Santa Monica Networks".

Ziņu sagatavoja:
© Alina Lastovska, LETA