Konferences mērķis ir veicināt izpratni par radošuma pienesumu tautsaimniecības attīstīšanā un radošo industriju lomu Latvijas izaugsmē, sekmēt radošuma un uzņēmējdarbības saikni, izvērtēt situāciju un nepieciešamos nosacījumus radošo industriju attīstībai Latvijā. Konferencē aicināti piedalīties vairāki ārvalstu speciālisti, tiks runāts par radošo industriju izpēti, iepazīstinot ar Eiropas un Latvijas radošo industriju kartēšanas pētījumiem un secinājumiem. Plānota diskusija par radošo industriju attīstības iespējām Latvijā un radošuma lomu uzņēmējdarbībā, kurā piedalīsies dažādu uzņēmumu pārstāvji, kas veiksmīgi darbojas kādā no radošo industriju nozarēm: reklāma, jaunie mediji, gastronomija, dizains, kino u.c.
 
 
Dalība konferencē jāpiesaka pa tālruņiem 7078131, 7078159 vai e-pastu: dace.grigorjeva@km.gov.lv līdz 01.11.2007.