Šī gada 5. decembrī LR vēstniecības Īrijā telpās notika svinīga mācību grāmatu pasniegšana latviešu svētdienu skolām. Latvijas vēstnieks Īrijā Indulis Ābelis pasniedza grāmatas Latviešu Biedrības Īrijā (LBI) svētdienas skolai "Saulgriezīte" un Latviešu Apvienības Latviešiem Īrijā (LALI) bērnu aktivitāšu centram Lukanā.
Mācību grāmatas palīdzēs latviešu bērniem, kas dzīvo Īrijā, apgūt latviešu ābeci ar "Gaiļa ābeces" palīdzību, risināt matemātikas uzdevumus, ka arī trenēt roku latviešu tekstu rakstīšana un krustvārdu mīklu risināšana. Lielākiem bērniem būs iespēja apgūt latviešu vēsturi un literatūru dzimtajā valodā.
 
Grāmatas tika sarūpētas ar Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) finansiālo atbalstu un vēstniecības palīdzību.
 
LVAVA sniedz latviešu diasporai ārvalstīs atbalstu latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas vēstniecība Īrijā