Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs un Stratēģiskās attīstības nodaļa izstrādājusi "Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai".

Plānošana ir svarīgs priekšnosacījums ikvienas organizācijas attīstībai, īpaši domājot par ilgtermiņa plānošanu. Pēdējā laikā pastiprināti tiek runāts un domāts par bibliotēku stratēģiskā plāna izstrādes nepieciešamību, par ilgtermiņa plāna veidošanu un prasmi īstenot izvirzītos mērķus.


Vadlīnijas sagatavotas kā ieteicošs konsultatīvais līdzeklis stratēģiskā plāna izstrādei un ir adresētas ikvienai Latvijas bibliotēkai.


Vadlīniju mērķis ir sniegt praktisku atbalstu bibliotēkām plānošanas dokumentu izstrādē.

 

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai


Vadlīniju sastādītāji cer, ka tās tiks izmantotas kā rokasgrāmata un palīdzēs izveidot savu stratēģisko plānu.

Ziņu sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības institūts
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969121

Tagi: Vadlīnijas, Konsultatīvie līdzekļi