Seminārā paredzēti referāti, ziņojumi un diskusijas:
  • Skolu un publisko bibliotēku sadarbības pieredze: problēmas un iespējas;
  • Risinājumi skolu bibliotēku integrācijai Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā;
  • VKKF kultūras programma "Lasīšanas veicināšana" apakšprogramma "Pirmā tikšanās ar bibliotēku";
  • Latvijas Bibliotēku portāla saturiskais risinājums.
 
Reģistrēšanās semināram līdz 20. oktobrim, dalību piesakot LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā:
E-pasts: Ilze.Klavina@lnb.lv
Tālr./fakss: 67312807
 
 
Informācijai:
Evija Ragozina,
LNB BAI Bibliotēku konsultatīvais centrs
E-pasts: evija.ragozina@lnb.lv
Tālr.: 67312807