Trešdien, 12. jūnijā, plkst. 10.00 Latvijas Kultūras akadēmijas telpās "Zirgu pasts" (Rīga, Dzirnavu ielā 46) notiks otrais Kultūras ministrijas un Kultūras alianses rīkotais forums "Veidojam kopā "Radošo Latviju"".

Šis forums būs sabiedriskā apspriešana par topošo valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumentu "Radošā Latvija 2014-2020",  kura projektam līdz 2013. gada jūlijam jābūt iesniegtam Valsts sekretāru sanāksmē starpministriju apspriešanai.

 

Forumu atklās kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, aicinot katru kultūras nozari vēlreiz kopīgi izvērtēt savas stratēģijā iekļautās prioritātes,  lai Latvijas kultūras nozares pamatdokuments turpmākajiem septiņiem gadiem aptvertu gan Nacionālajā attīstības plānā (NAP) iezīmētās kultūras prioritātes, gan definētu galvenās vadlīnijas finansējuma saņemšanai nākamajam plānošanas periodam. To, ka topošajam dokumentam būs liela nozīme, apliecina NAP jau iezīmētais konkrētais pieejamais finansējums no dažādiem avotiem.

 

Šā foruma mērķis ir, aktīvi iesaistoties valsts un nevalstiskajam organizācijām, turpināt kopīgi veidot nozīmīgāko valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumentu "Radošā Latvija 2014-2020", kas pašlaik ir izstrādes procesā un kas turpmākos gadus būs viens no NAP 2020 īstenošanas instrumentiem. Foruma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Kultūras ministrijas līdz šim paveikto un valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumenta "Radošā Latvija 2014-2020" tapšanas gaitu. Foruma programmā ir iekļauts arī novērtējums par kultūrpolitikas vadlīnijām "Nacionāla valsts. 2006-2015",  ko prezentēs Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Anda Laķe.

 

Sabiedriskajā apspriešanā aicināti visu kultūras nozaru padomju pārstāvji, nozaru stratēģiju veidotāji un citi interesenti, kuri varēs piedalīties četrās darba grupās – kultūra, izglītība, radošās industrijas un radošās teritorijas. Klātesošiem foruma dalībniekiem būs iespēja diskutēt par topošo dokumentu, kura veidošanā tika ņemti vērā daudzi pirmajā forumā, kas notika šā gada 22. martā, izteiktie priekšlikumi, nodrošinot dokumenta izstrādi atbilstoši nozaru attīstības virzieniem. Pirmā foruma laikā nozaru padomju priekšsēdētājiem un stratēģiju veidotājiem varēja piedalīties paneļdiskusijā par kultūras nozaru prioritātēm, izaicinājumiem un sadarbības iespējām. Savukārt šajā forumā sabiedriskai apspriešanai darba grupās tiks piedāvāts topošā dokumenta darba variants, kurā apkopoti svarīgākie visu nozaru padomju izteiktie priekšlikumi, uzdevumi un aktivitātes,  ņemot vērā NAP iezīmētās kultūras prioritātes.

 

Kā jau iepriekš ziņots, ka Kultūras ministrija un Kultūras alianse šogad uzsāka diskusiju ciklu, kura mērķis ir panākt, lai topošajā dokumentā būtu iekļautas nozīmīgākās kultūras nozaru vajadzības un attīstības virzieni. Jāuzsver, ka diskusija un viedokļu apmaiņa par kultūras attīstības stratēģiju nākamajam plānošanas periodam notika 12 nozaru padomēs, kuras piedāvāja savu redzējumu par konkrēto nozaru attīstības stratēģiju. Nozaru padomju ietvaros jau pagājušajā gadā tika uzsākts darbs pie stratēģijām (mūzika, vizuālā māksla, literatūra, teātris, deja, filmas, arhitektūra, dizains, muzeji, bibliotēkas, arhīvi un kultūras digitalizācija, kultūras pieminekļi, nemateriālais kultūras mantojums, kultūrizglītība), kas veido pamatu jaunajam kultūrpolitikas plānošanas dokumentam.

 

Kultūras aliansi veido Latvijas Radošo savienību padome (apvieno 10 profesionālās organizācijas), biedrība "Laiks kultūrai" (apvieno nacionālās nozīmes kultūras institūciju vadītājus) un Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija (apvieno 20 biedrības).

 

Uzaicinājums medijiem!
Foruma dalībnieku reģistrācijas laikā 12. jūnijā no pulksten 9.30 līdz 10.00 paredzēta MEDIJU IESPĒJA, kad par dokumenta "Radošā Latvija 2014-2020" tapšanas procesu būs iespēja intervēt gan Kultūras ministrijas, gan Kultūras alianses pārstāvjus. Mediji ir laipni aicināti piedalīties forumā  "Veidojam kopā "Radošo Latviju""!

 
Dokuments "Radošā Latvija 2014-2020" (darba variants)

  

Foruma darba kārtība

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: kultūra, Kultūrpolitika, Radošā Latvija