Ventspils, 9. dec., LETA. Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis Ventspils bibliotēkas iesniegto projektu "Rakstnieks lauku bibliotēkā", kura īstenošanas gaitā rakstnieki dosies uz lauku bibliotēkām.
Projekta izmaksas ir 440 lati, tā īstenošana plānota no 2008. gada janvāra līdz aprīlim.
 
Mērķis ir bagātināt Ventspils rajona pagastu kultūrvidi, paaugstināt reģiona bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, veicināt lauku iedzīvotāju interesi par latviešu literatūru, tajā notiekošajiem procesiem, pastāstīja Ventspils bibliotēkas vadītājs Aigars Krauze.
 
Mērķauditorija ir pamatskolu audzēkņi un lasītāji, kuri interesējas par latviešu literatūru un vēlas iepazīt, izzināt Latvijas kultūras vērtības.
 
Reizi mēnesī Ugāles, Puzes, Zlēku un Vārves pagastu bibliotēkās tiks organizētas tikšanās ar lasītāko bērnu un pieaugušo grāmatu autoriem. Janvārī Ugāles bibliotēkas jaunajiem lasītājiem būs iespēja tikties ar pēdējos gados iemīļotāko pusaudžu un jauniešu rakstnieku - Māri Runguli.
Uz savstarpēju dialogu Puzes pagasta bibliotēkas lasītājus rosinās dzejniece Inese Zandere, kuras grāmata "Pingus Posta piedzīvojumi", pēc bibliotēkās apkopotās statistikas, ir vislasītākā bērnu grāmata Ventspils rajonā un pilsētā šajā gadā.
 
Latviešu literatūras mīļotājus Zlēku pagasta bibliotēkā gaidīs tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli.
 
Aprīlī Vārves pagasta bibliotēkā paredzēta tikšanās ar latviešu literāti Annu Skaidrīti Gailīti, kuras darbi pēdējos gados ir vislasītākie.
 
Ventspils bibliotēka, pildot reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, ir iecerējusi arī turpmāk piesaistīt līdzekļus, lai organizētu tikšanās ar rakstniekiem arī citās Ventspils rajona bibliotēkās.
 
 
Ervins Melngalvis LETA
Copyright © LETA