2013. gada 4. jūnijā plkst. 9.00 LU Socoālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A) 405. auditorijā notiks Informācijas pārvaldības bakalaura sttudiju programmas studentu bakalaura darbu aizstāvēšana. 

 

Aicinām nozares speciālistus un interesentus piedalīties bakalaura darbu aizstāvēšanā un iepazīties ar mūsu studentu veikumu!  

 

Bakalaura darbu aizstāvēšanas kārtība