Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļai 2007. gadā aprit dibināšanas 60. gadskārta. Latvijas bibliotekārajai un informācijas sabiedrībai un akadēmiskajai videi nozīmīgo notikumu iecerēts atzīmēt, rīkojot zinātnisko konferenci un absolventu salidojumu.
 
Konferences norises laiks: 2007. gada 11.–12.oktobris.
Nodaļas absolventu salidojums – 13. oktobris.
Konferences temats: izglītības un pētniecības attīstības tendences bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē.
Konferences valodas: latviešu, angļu.
 
 
Kontaktinformācija:
E-pasts: Baiba.Holma@lu.lv  vai Baiba.Sporane@lu.lv
Tālrunis: (+371) 7089868
Fakss: (+371) 7089852
http://www.lu.lv/szf/
Adrese: Lomonosova iela 1 (A korpuss)
Rīga, LV–1019