Dalībniekiem būs iespēja:
  • nepiespiestā un brīvā gaisotnē nopietni pastrādāt: iepazīties ar informācijpratības teorētiskajiem aspektiem un programmu modeļiem, profesionālās ētikas pamatiem, rosināt saistītus jautājumus un rast labākos risinājumus, sadarbojoties ar Apvienotās Karalistes Lafboro universitātes lektoriem;
  • vakaros aktīvi atpūsties, kopīgi visiem līksmojot folkloras grupas "Senlejiņas" pavadībā, pastaigājoties pa nacionālā parka takām un peroties pirtī.

Programma

Papildu informācija:
E-pasts liva.logina@lu.lv
fakss 6722398
http://www.lataba.lv