Konferences mērķis ir izpētīt nacionālo bibliotēku ieguldījumu mācību procesā, kā piedaloties mācību programmās, atbalstot profesionālās apmācības un izglītību mūža garumā, tā arī citās jomās.
 
Konferences galvenā uzmanība ir vērsta uz:
  • mērķauditorijas pārvērtēšanu zināšanu/izglītības kontekstā
  • saturu: pirmavoti, papildavoti un satura pievienotā vērtība
  • digitālo krājumu veidošanu zināšanu veicināšanai: formāti, metadati un strukturēšana.
Konferences plenārsēde notiks divās sekcijās ar stenda materiāliem visas konferences laikā:
I.  Digitālo bibliotēku iekļaušana zināšanu apguvē

II. Digitālās bibliotēkas kā izaicinājums zināšanu uzkrāšanai un izplatīšanai.