Biedrība "Ideju forums" ir neizpratnē un šokā par Ekonomikas policijas izmeklētāju nepamatoto un nesamērīgo lēmumu arestēt e-bibliotēkas serverus un tādējādi paralizēt e-bibliotēkas darbu.
Bibliotēkas pārstāvji ir neizpratnē, kāpēc, pamatojoties uz atsevišķu grāmatizdevēju aizdomām par autortiesību pārkāpumiem, bija jāliedz iespēja piekļūt visiem e-bibliotēkas resursiem. Izdevēji ir vērsušies policijā, pamatojoties uz autoru interešu aizstāvību, taču e-bibliotēkai šobrīd nav zināms neviens autors, kuram tieši būtu izteicis pretenzijas pret savu darbu izvietošanu e-bibliotēkā un iespēju saņemt publiskā patapinājuma atlīdzību. Visas grāmatizdevēju prasības, kuras tika iesniegtas e-bibliotēkai, ir izpildītas uzreiz pēc to saņemšanas.
 
Īpaši absurdi ir tas, ka esošais EP izmeklētājas O. Brinkmanes, bez izmeklēšanas tiesneša piekrišanas pieņemtais lēmums, liedz pieeju bibliotēkai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem tā primāri ir veidota un kuriem nav nekāda sakara ar minēto izdevēju prasību. "Ideju forums" norāda, ka tā tiesībsargājošo iestāžu lēmums ir nelikumīgs un tiks pārsūdzēts.
 
E-Bibliotēka ir digitālā bibliotēka, kas veidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbalstu e-bibliotēkas darbībai pauduši Latvijas Invalīdu biedrību pārstāvji, vēršot Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzmanību uz valsts iestāžu aktivitātēm, cenšoties ierobežot informācijas pieejamību invalīdiem.
 
Biedrības "Ideju forums" serveri tika arestēti vakar, 18. martā, pamatojoties uz nepatiesiem faktiem un atsevišķu grāmatizdevēju aizdomām par autortiesību pārkāpumiem.
 
Biedrības "Ideju forums", kas ir e-bibliotēkas veidotāji, valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanags norāda, ka e-bibliotēka darbojas saskaņā ar visiem Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem, tai skaitā Autortiesību likumu un Bibliotēku likumu. Viņš uzskata, ka kļūdaina likumu tulkošana, kriminālprocesa uzsākšana un serveru arests liecina vienīgi par to, ka tiesībsargājošās institūcijas tiek izmantotas no dažu indivīdu puses, kas, iespējams, cenšas sasniegt sev personiskus mērķus, un tādejādi netieši diskriminē cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības. E. Vanags cer, ka tiesībsargājošās institūcijas iedziļināsies faktos un mainīs savu lēmumu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Edmunds Vanags
Biedrības "Ideju forums" Valdes priekšsēdētājs
Tālr.: 2945711
 
Liene Kupča
E-bibliotēkas mārketinga vadītāja
Tālr.: 29420094