Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" veidotais  video "Spēcīgas bibliotēkas veido stipru sabiedrību" Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas konkursā par veiksmīgām valsts mēroga iniciatīvām sabiedrības spēju un kompetenču veicināšanā ierindots TOP 10 sarakstā.
Konkurss notika Apvienoto Nāciju Attīstības Programmas (ANAP/angļu valodā UNDP) apakšprogrammas ‘Capacity is Development’ Knowledge Fair ietvaros. Valstis un organizācijas tika aicinātas konkursam pieteikt iniciatīvas aprakstu, video vai foto formātos, kas apliecina sekmīgu politiku izstrādi, investīciju piesaisti vai programmu īstenošanu ar mērķi veicināt sabiedrības vai tās institūciju spēju un kompetenču attīstību. ANAP izpratnē tie ir procesi, kuru rezultātā indivīdi, organizācijas un sabiedrība kopumā iegūst, nostiprina un pilnveido savas spējas izvirzīt un sasniegt tai svarīgus mērķus.
 
Video filmiņa "Spēcīgas bibliotēkas veido stipru sabiedrību" (angļu valodā – "Strong Libraries Build Strong Communities") ir izturējusi atlases kritērijus un ieguvusi atzinību izraudzīto 50 video stāstu konkurencē. Līdz ar to video par Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" īstenošanu laika periodā no 2006. līdz 2008. gadam ir publicēts mājas lapā www.capacityisdevelopment.org/knowledgefair. Turpat arī atrodama informācija par vērtēšanas kritērijiem un tiesnešu kolēģiju 18 cilvēku sastāvā.
 
Vēstulē, ko valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) ir saņēmusi no konkursa organizētājiem, norādīts, ka Latvijas video stāsts tiek iekļauts ANAP (UNDP) datu bāzē tālākai popularizēšanai, kā arī pievienots arvien pieaugošajai globālajai datu bāzei kā nozīmīga pieredze un zināšanas sabiedrības spēju un kompetenču attīstīšanā, ko izmantot starptautiskos pieredzes apmaiņas pasākumos.
 
Armands Magone, v/a KIS direktors: "Šis ir nozīmīgs v/a KIS paveiktā darba novērtējums. Tas apliecina, ka projekta rezultātā izveidotā publisko bibliotēku sistēma ir ieguvums ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet arī starptautiski novērtēta unikāla pieredze, kā nodrošināt vienlīdzīgu un neierobežotu piekļuvi informācijai un zināšanām visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu sociāli ekonomiskā stāvokļa, izglītības un ģeogrāfiskās atrašanās vietas."
 
Video "Spēcīgas bibliotēkas veido stipru sabiedrību" tika veidots projekta "Trešais tēva dēls" un Bila un Melindas Geitsu fonda kopsadarbībā. Tas ir angļu valodā, un to var noskatīties arī "Trešā tēva dēla" YouTube kanālā sadaļā Favorites.  Saite uz projekta "Trešais tēva dēls" YouTube kanālu: www.youtube.com/tresaistevadels.
 
Papildu informācija:

"Trešais tēva dēls" ir publisko bibliotēku attīstības projekts, kuru īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā. Bezmaksas platjoslas internets, 4000 brīvpieejas datoru, programmatūra, WiFi (bezvadu internets), 1800 apmācītu bibliotekāru – tie ir tikai daži no ieguvumiem, kas projekta ietvaros pieejami ikvienā no 874 pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Projektu līdzfinansē Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF), Latvijas valsts un pašvaldības.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885