SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs". Standartizācijas birojs 2013.gada aprīlī Latvijas standarta statusā ir reģistrējis standartus:
  • LVS ISO 26324:2013 Informācija un dokumentācija. Digitālo objektu identifikatoru sistēma
  • LVS ISO 13008:2013 Informācija un dokumentācija. Digitālo dokumentu konversijas un migrācijas process
  • LVS ISO 24616:2013 Valodu resursu pārvaldība. Daudzvalodu informācijas ietvars

 

Standarti pieejami tikai angļu valodā, jo reģistrēti ar titullapas tulkojuma metodi.

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas
Standartizācijas eksperts
Tālr.: 67312796

Tagi: Standartizācija, Standarti