Viļņa, LETA--ELTA. Lietuvas izglītības un zinātnes ministrs Gintars Steponavičs apstiprinājis koncepciju, kas paredz lauku apdzīvotajās vietās radīt daudzfunkcionālus centrus, kuros tiktu veidota moderna kompleksa izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu sistēma.
Šādi centri varētu tikt veidoti lauku teritorijās, kurās ir ne vairāk par 1000 iedzīvotājiem. To dibināšanai un attīstībai plānots piešķirt ES atbalsta līdzekļus vairāk nekā 76 miljonu litu (15,5 miljonu latu) apmērā, kā arī vēl 13 miljonus litu (2,65 miljonus latu) no pašvaldību līdzekļiem.
 
Šim nolūkam varētu tikt pielāgotas un modernizētas bijušās mazās lauku skolas, kultūras nami, bibliotēkas un citas sabiedriskās ēkas, kurās tiktu finansēti telpu remonta un rekonstrukcijas darbi, atbalstīta arī to iekārtošana un aprīkošana ar nepieciešamajām iekārtām un mēbelēm.
 
Tajos tiktu īstenotas pirmsskolas audzināšanas, kā arī bērnu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, organizēta tālmācība un pašizglītība, sniegta izglītojoša palīdzība tiklab skolēniem, kā skolotājiem. Kopumā dažāda profila izglītības darbība veidotu 60% no centru funkcijām, bet pārējā centru darbība būtu saistīta ar kultūras vai sociālas ievirzes pakalpojumiem - piemēram, tur varētu darboties bibliotēka, lasītava, labdarības ēdnīca, frizētava.
 
Iecerēto pakalpojumu spektrs varētu būt ļoti plašs - tajos varētu tikt organizētas grupas māmiņām ar maziem bērniem, kurās kopīgi apgūt ģimenē nepieciešamās iemaņas, sniegts informatīvais atbalsts, psiholoģiskā un speciālā pedagoģiskā palīdzība skolas vecuma bērniem, organizētas pēcstundu apmācības un pulciņi, savukārt pieaugušajiem rīkoti dažādi kursi, tālmācība vai izklaides pasākumi.
 
Par to, kas konkrētajā vietā nepieciešams un ko var atļauties īstenot, lemtu vietējās pašvaldības iestādes.
 
Izglītības un zinātnes ministrija aicinājusi Sociālās aizsardzības un nodarbinātības, Kultūras, Veselības aizsardzības un Zemkopības ministrijas sadarboties, risinot jautājumu par šādu centru darbību un finansēšanu, cerot, ka tā palīdzēs piedāvāt Lietuvas lauku apdzīvotajām vietām plašāku izglītības un sociālo pakalpojumu spektru un labāku kvalitāti. Pašvaldības aicinātas pieteikumus par daudzfunkcionālo centru dibināšanu iesniegt Lietuvas Centrālajai projektu vadības aģentūrai.
 
 
LETA
Copyright © LETA