Vakar Olimpic Voodoo Casino telpās notika Hiperteksta Literārās spēles. Pasākumā tika atklāta projekta "Hiperteksts" mājaslapa hiperteksts.letonika.lv, kur lasītājiem ir iespēja ceļot starp dažādu autoru stāstiem.
Hiperteksts ir Latvijas literārajā dzīvē nebijis gadījums, kad kopīgā projektā piedalās lielākā daļa vidējās un jaunās paaudzes latviešu prozaiķu, kopā 28 literāti, katrs uzrakstot vienu īso stāstu. Jau tekstu radīšanas stadijā starp rakstniekiem notika savstarpēja saspēle – katrs literāts uzrakstīja turpinājumu viena un nobeigumu divu citu autoru darbiem. Taču Hiperteksta unikalitāte un novatorisms rodams tajā, ka ar īpaši radītas datorprogrammas palīdzību lasītājs šajā projekta mājaslapā varēs dažādos veidos ceļot no viena teksta citā, saglabājot zināmu sižeta attīstību.
 
Projekta ideja ir apvienot visus tekstus savā starpā - atrodot līdzīgus elementus, kas var kalpot par tiltiņu pārejai no viena teksta pie cita. Otrs Hiperteksta mērķis ir tuvināt autoru un lasītāju - ļaujot lasītājam aktīvi iesaistīties tekstu veidošanā, tādējādi daļēji kļūstot arī par teksta autoru.
 
6. decembrī Hiperteksta mājas lapas apmeklētājiem kļuva pieejams pirmais ceļošanas veids "Trešdaļa" - viena autora stāsta fragments, kura ietvaros lasītājiem būs iespējams aizvietot ar līdzīgiem dažādus elementus, veidojot savu tekstu. Pakāpeniski tiks pievienoti jauni tekstu būvēšanas veidi: "Mutantteksts" - no trim dažādu autoru stāstu trešdaļām veidots teksts, kur lasītājam būs iespējams mainīt gan atsevišķus elementus, gan veselas trešdaļas līdz būs iegūts vēlamais rezultāts; "Konstruktors" – kurā lasītājiem būs iespēja kombinēt savu stāstu no gataviem elementiem un "Hiperceļošana" – iespēja ceļot pa dažādu autoru darbiem, savijot to fragmentus vienotā stāstā.
 
Atklāšanas pasākuma apmeklētājiem bija iespēja kopā ar rakstniekiem spēlēt divas literārās spēles, kurām par pamatu ņemti Hiperteksta mājaslapā esošie ceļošanas varianti.
 
1. Konstruktors. Lasītāji un rakstnieki sasēžas ap spēļu galdiem un no nelieliem tekstu fragmentiņiem, kas ņemti no Hiperteksta autoru darbiem, veido savu stāstu: kombinējot tekstu fragmentus dažādā secībā, līdz izveidojas sakarīgs un interesants vēstījums.
 
2. Literārais domino. Ja pirmajā spēļu kārtā lasītāji un rakstnieki pie galdiem sadarbojas - radīdami kopēju stāstu - tad Literārajā domino katrs cīnās pats par sevi. Spēles sākumā galda centrā tiek novietots viens atvērts Hiperteksta spēļu kauliņš (teksta fragments), un ikvienam spēlētājam tiek izdalīti 3 līdz 5 kauliņi (plāksnītes ar tekstu fragmentiem), no kuriem uzdevums ir spēles gaitā atbrīvoties, pievienojot tos galdā esošajam tekstam - pēc domino noteikumiem: tad ja abi kauliņi sader pēc literārā satura acīmredzami vai spēlētājs prot ar stāstīšanu tā savīt abus kopā, ka pārējie piekrīt.
 
Projektu "Hiperteksts" realizē Avangarda biedrība "Kelvins" sadarbībā ar sabiedrību Tilde.
 
Prozas lasījumi ir ikgadējs pasākums, kad autori publiski uzstājas ar saviem jaundarbiem un lasītājiem ir iespēja redzēt rakstniekus vaigā. Šogad starptautiskais festivāls Prozas lasījumi notiek no 5. līdz 9.decembrim. Šī gada moto: "Aktīvi un atraktīvi" – vairāk pasākumu, vairāk rakstnieku, vairāk literatūras par to pašu cenu – par brīvu. Prozas lasījumu programma un vairāk informācijas: www.prozaslasijumi.lv.
 
Tilde ir vadošais plaša lietojuma programmatūras izstrādātājs Baltijas valstīs. Tilde ir dibināta 1991. gadā Rīgā, uzņēmumā strādā 97 darbinieki, tam ir biroji arī Viļņā un Tallinā. Galvenie Tildes darbības virzieni ir datoratbalsta izstrāde latviešu valodai, datorprogrammu lokalizācija, grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmatūra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lāsma Zinkeviča
Sabiedrības "Tilde" mārketinga projektu vadītāja
Tālr.: 67605001; mob. tālr.: 29346000