Valmieras Valsts ģimnāzijā jau vairākus gadus iedzīvināta Draudzīgā aicinājuma tradīcija. Skolas bibliotēkas krājums tiek papildināts ar dāvinātām grāmatām un preses izdevumiem ne tikai janvārī, bet visu gadu.
Valmieras Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Diāra Ķēniņa informē, ka ģimnāzija atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejai izjūt visa gada garumā. "Skolai ir palīgi un atbalstītāji, uz kuriem vienmēr var paļauties - izveidojusies lieliska ilggadēja sadarbība ar izdevniecības "RaKa" direktoru Romānu Alhimionoku, kurš regulāri skolai dāvina "RaKa" izdoto grāmatu eksemplārus, tādējādi izveidojot plašu metodiskās literatūras bibliotēku. Arī izdevniecība "Lielvārds" mūs atbalsta ne tikai ar jaunākajām grāmatām, bet arī ar citiem mācību materiāliem. Bibliotēkai grāmatas dāvina skolas domes priekšsēdētāja A.Bērza, mudinot to darīt arī citus. Šogad, sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, bijām īpaši priecīgi par mūsu skolēnu, viņu vecāku un skolotāju iniciatīvu ģimnāzijas bibliotēkai dāvināt dažādu preses izdevumu abonementus par ģeogrāfijas, ekonomikas, psiholoģijas tematiku. Pateicoties viņiem, arī šogad varējām preses izdevumu klāstu saglabāt iepriekšējā gada līmenī," saka Diāra Ķēniņa, piebilstot, ka bibliotēkas krājumu papildināt palīdzējuši arī Latvijas Zinātņu akadēmija, Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un vairāki skolas absolventi.
 
"Septembrī, kad rasotā zālē bira sārti āboli, skolas bibliotēkas plauktos sabira absolventa Ilgoņa Zatlera dāvinājums - daļa no viņa mātes rūpīgi glabātajām grāmatām - latviešu un citu tautu literatūras klasika. Savukārt Ziemassvētkos saņēmām dāvanu no absolventes Lāsmas Ābeles - DVD filmu "Vienīgā fotogrāfija". Katru pavasari izlaiduma klašu audzēkņi mēdz atstāt nākamajiem vidusskolēniem mācību papildliteratūru, kas pašiem vairs nebūs vajadzīga. Ģimnāzijas skolotāja Daina Sirmā itin bieži bibliotēkā uz galda noliek kādu jaunāko grāmatu ar vārdiem: "To es dāvinu skolai!". Paldies visiem mūsu atbalstītājiem, ka viņi palīdz bērniem izaugt. Draudzīgais aicinājums nav tikai materiāls ieguvums, tā ir arī pleca sajūta un atgriezeniskā saikne, ko skola saņem no sabiedrības. Kopīgas sadarbības rezultātā izlaiduma dienā dzīvē aiziet inteliģenti jaunieši, kas pēc laika turpinās tradīciju - pasniegs draudzīgu roku savai skolai. Vai tad tieši tāds nebija K. Ulmaņa nolūks? "Vārdu ar saturu piepilda cilvēks," viņš toreiz teica," saka Diāra Ķēniņa.
 
Bibliotekāre atzīst, ka jauniešos nav zudusi vēlme lasīt. "Protams, mainījušies lasīšanas paradumi - jaunieši izvēlas nelielas, ātri lasāmas, taču pārdomas rosinošas grāmatas, daudz lasa elektroniskā, nevis drukātā veidā. Populārākie preses izdevumi mūsu bibliotēkā ir "Ilustrētā Zinātne", "Geo", "Ilustrētā Vēsture", "Sporta Avīze" un izdevumi par informācijas tehnoloģijām. Tāpat visu mācību gadu aktuāla ir informācijas meklēšana pētniecisko darbu izstrādes vajadzībām. Kopīgi meklējam, kādus materiālus varam piedāvāt skolas bibliotēkā, kā arī nepieciešamības gadījumā norādu virzienu, kur skolēns var sameklēt vajadzīgo informāciju," saka Diāra Ķēniņa.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28382051