Pieņemtajos grozījumos Izglītības likumā noteikts, ka:

Ministru kabinets – nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus pedagogiem un izglītojamajiem.
Izglītības un zinātnes ministrija – pārzina bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādēs.

Pašvaldības – piedalās tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību literatūru un mācību procesam nepieciešamo cita veida literatūru; veicina iespēju izglītības iestādēm izmantot vienoto bibliotēku informācijas sistēmu.

Izglītības iestādes vadītājam – ir pienākums nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem.

Izglītojamajiem – ir tiesības saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra vadītāja