Š.g. februārī SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas standarta statusā reģistrējis:
1. LVS ISO 15511:2010 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL)

Pagaidām standarts pieejams tikai angļu valodā, jo reģistrēts ar titullapas metodi; standarts atceļ un aizstāj: LVS ISO 15511:2005 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL))

2. LVS ISO 15836+TC1:2010L Informācija un dokumentācija. Dublin Core metadatu elementu kopa (latviešu valodā)

3. LVS ISO 21127:2010 Informācija un dokumentācija. Norāžu ontoloģija informācijas apmaiņai kultūras mantojuma nozarē (latviešu valodā)

4. LVS ISO/TR 15801:2010 Elektroniskā attēlveidošana. Elektroniski glabātā informācija. Rekomendācijas ticamības un drošuma nodrošināšanai

Standarts pieejams angļu valodā, jo reģistrēts ar titullapas metodi; standarts atceļ un aizstāj: LVS ISO/TR 15801:2009 Elektroniskā attēlveidošana. Elektroniski glabātā informācija. Rekomendācijas ticamības un drošuma nodrošināšanai.