2009. gada nogalē apritēja divi gadi, kopš visu Valmieras bibliotēkas struktūrvienību un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas darba uzsākšanas jaunajās telpās Cēsu ielā 4.
Par aizvadīto gadu Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne saka: "2009. gads vēlreiz apliecināja, ka izvēlētie vadmotīvi "Spēks ir vienotībā" un "Gudrākie apvieno spēkus", mūs ir stiprinājuši un vadījuši attīstības virzienā. Par Valmieras bibliotēkas kā spēcīgas reģiona galvenās bibliotēkas darba kvalitāti pārliecinājāmies 20 Valmieras rajona pašvaldību publisko bibliotēku akreditācijas procesā. Guvām apliecinājumu, ka 90.gadu sākumā lēmums par daļēji centralizētu darba procesu saglabāšanu Valmieras rajona bibliotēkās bijis stratēģiski tālredzīgs. Sākot jaunu darbības posmu ar jaunizveidoto novadu pašvaldībām un bibliotēkām pēc administratīvi teritoriālās reformas, mērķtiecīgi strādājam, lai saglabātu vienotību, augstus ideālus un standartus. Prieks, ka esam vajadzīgi cilvēkiem un Valmieras Integrētā bibliotēka kļuvusi par sabiedrības tikšanās vietu - palielinājies gan organizēto pasākumu skaits, gan apmeklētāju daudzveidība".
 
Apkopotā informācija par 2009. gadu liecina, ka pērn bibliotēku klātienē apmeklējuši vairāk nekā 192 400 lietotāji jeb par 40 800 vairāk nekā 2008. gadā. 2009. gadā bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļā reģistrēti 6320 lasītāji, no tiem 1356 jauni bibliotēkas lietotāji, kuri līdz šim Valmieras bibliotēku nebija apmeklējuši. "Analizējot lasītāju sastāvu, var secināt, ka lielākā daļa ir gados jauni cilvēki - pirmkārt, par Valmieras bibliotēkas reģistrētiem klientiem kļūst vairums Vidzemes Augstskolas studentu - aptuveni ceturtā daļa no visiem Valmieras bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem ir Vidzemes Augstskolas studenti un akadēmiskais personāls. Otrkārt, Vidzemes reģionā ir daudz citu Latvijas augstskolu un to filiāļu, kur arī mācās valmierieši un Vidzemes reģiona iedzīvotāji. Ņemot vērā bibliotēkas bagāto nozares dokumentu krājumu, tieši mūsu bibliotēkā vairāku specialitāšu studenti no citām augstskolām bieži vien atrod sev nepieciešamo mācību literatūru un citus noderīgus izdevumus," informē Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga.
 
Integrētās bibliotēkas lielākais ieguvums ir tas, ka, apvienojot divu bibliotēku krājumus, tā saviem lasītājiem spēj piedāvāt divreiz lielāku un bagātāku dokumentu un resursu klāstu. 2009. gadā bibliotēkā bez periodiskajiem izdevumiem bija pieejami 73 498 Valmieras bibliotēkas dokumentu jeb par aptuveni 5000 dokumentiem vairāk nekā gadu iepriekš un vairāk nekā 24 000 Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu, kā arī 147 žurnāli un 22 laikraksti. Pērn no Valmieras bibliotēkas krājuma lasītājiem tika izsniegts 228 365 dokumenti. Vislielākais dokumentu izsniegums ir daiļliteratūrā un sabiedriskajās zinātnēs.
 
2009. gadā arvien biežāk tika izmantota iespēja rezervēt vai prasīt pagarināt izmantošanas termiņu bibliotēkas dokumentiem, izmantojot programmas "ALISE" piedāvāto rezervācijas moduli. Kopumā pagājušajā gadā attālināti bija rezervēts 2441 dokuments. "Domājot par apmeklētāju ērtību, pērn ar datoriem aprīkojām divas individuālās lasītavas, kā arī ierīkojām divas vietas datorlasītavā, kur var droši un citiem lietotājiem pilnīgi nepārskatāmi darboties ar internetu, veicot maksājumus internetbankā un tamlīdzīgi. Izvietojot dažus datorus ārpus datorlasītavas telpām, ieguvām vairāk brīvas vietas katram datorlietotājam," skaidro Olga Kronberga.
 
"Strādājot tik neparastā bibliotēkā, ļoti svarīgi, cik profesionāls ir katrs darbinieks. Tieši apkalpošanas darbinieki ir tie, kam katru dienu jāsatiek bibliotēkas klienti - liela nozīme ir laipnai un profesionālai apkalpošanai. Mēs vienmēr aicinām savus klientus paust ierosinājumus par bibliotēkas un bibliotekāru darbu. To var darīt gan elektroniski, gan iemetot aptaujas anketas un priekšlikumu lapiņas ieteikumu kastītē. Katrs viedoklis tiks ņemts vērā gan komplektējot krājumu, gan izvērtējot personāla darbu. Mēs esam pateicīgi saviem klientiem par līdz šim izteikto ļoti augsto mūsu darba novērtējumu," saka bibliotēkas direktores vietniece Vita Ziediņa.
 
Ņemot vērā sarežģīto finansiālo situāciju, pagājušajā gadā abonēts plašs un pārdomāts periodikas izdevumu klāsts. Bibliotēkas preses lasītavā palielinājies to cilvēku skaits, kuri regulāri nāk uz bibliotēku lasīt presi. Pagājušajā gadā bibliotēku apmeklēja daudz tādu cilvēku, kuri agrāk varēja atļauties nopirkt grāmatas un abonēt preses izdevumus, taču šajā ekonomiskajā situācijā bijuši spiesti mainīt savus paradumus.
 
"Joprojām populārs ir starpbibliotēku abonementa pakalpojums. Arī pagājušajā gadā ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu tas visiem bibliotēkas lietotājiem tika nodrošināts bez maksas. Lai arī starpbibliotēku abonementa pakalpojuma kārtā saņemtās grāmatas uz mājām neizsniedzam, uz vietas bibliotēkā esam nodrošinājuši ērtus apstākļus, jo lasītājiem pieejamas lielās un individuālās lasītavas. Kopumā 2009. gadā Valmieras bibliotēkas lasītāji no citām Latvijas bibliotēkām saņēma 164 dokumentus - 71 grāmatu un 93 rakstus," skaidro Olga Kronberga.
 
Aizvadītajā gadā bibliotēkas kolektīvs rūpējies arī par darbu novadpētniecības jomā, papildinot krājumu un iegādājoties jaunus izdevumus, kam ir saistība ar Valmieras novadu. Gada laikā dokumentu kolekcija papildināta ar materiāliem par Valmieras Drāmas teātra darbību, Gaujas Nacionālo parku, Mazsalacas novada dzimtām, tulkotāju Martu Rasupi un citām ievērojamām personībām. Aktīvi pērn organizēti arī dažādi pasākumi un tikšanās ar lasītājiem.
 
Pagājušajā gadā bibliotēkā ieviesti vairāki jauninājumi - viens no tiem: paplašināta līdz šim pieejamo Latvijas labāko filmu DVD kolekcija. Tagad, sadarbībā ar SIA "Forum Cinemas Home Entertainment", iegādāta arī ārzemju filmu kolekcija. "Saviem klientiem varam piedāvāt gan Čarlija Čaplina, Merilinas Monro, Lui de Finesa un citu pagājušā gadsimta kino elku labākos darbus, kā arī pēdējo gadu slavenākās filmas," informē Olga Kronberga, aicinot valmieriešus papildināt bibliotēkas filmu kolekciju, dāvinot interesantāko filmu DVD.
 
Kā jaunums pagājušā gada nogalē Valmieras bibliotēkā tika izveidots Grāmatu klubs, regulāri uz tikšanās reizēm aicinot grāmatu mīļotājus, kuri izlasījuši kādu no Grāmatu kluba izvēlētajām grāmatām un vēlas dalīties savās pārdomās un piedalīties diskusijā par izlasīto. Grāmatu saraksts un plašāka informācija par Grāmatu kluba tikšanās reizēm un aktivitātēm pieejama elektroniski http://gramatuklubs.blogspot.com.
 
Kā jaunumu gada nogalē bibliotēka uzsāka organizēt ievadekskursijas, kuru apmeklētāji konkrētos laikos var atnākt uz bibliotēku un uzzināt, cik daudz dažādu iespēju tā piedāvā. Ievadekskursijas mērķis ir palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā un iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu, kā arī nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu. Nākamās ievadekskursijas notiks 29. martā plkst. 11.00 un 30. martā plkst. 18.00.
 
Veiksmīgs gads bijis arī Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļai - pērn reģistrēts pēdējos gados lielākais lasītāju skaits - 2012, par vairāk nekā 8000 palielinājies izsniegumu skaits, pārsniedzot 36 000 dokumentu. Būtiski - par aptuveni 14 000 pieaudzis arī Bērnu apkalpošanas nodaļas apmeklējuma skaits, pārsniedzot 39 500 reizes. Pagājušajā gadā Bērnu apkalpošanas nodaļā notika vairākas pārmaiņas - Pasaku istaba ieguva jaunu interjeru Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņu izpildījumā, savukārt lasītājiem tika piedāvāta iespēja izvēlēties un paņemt līdzi video filmas un klausāmgrāmatas. Lasītavas apmeklētājiem tika piedāvāti 43 dažādi preses izdevumi - populārākie bērnu un jauniešu vidū bija žurnāli "Avene", "Sīrups" un "Spicā". Meitenes labprāt lasa "Ievu" un "Martu", zēniem iecienītākie ir "Next", "Sports" un "Ilustrētā Zinātne", bet vecāki saviem bērniem izvēlas "Zīlīti" un "Ezi". Bērnu apkalpošanas nodaļā pērn organizēti 80 dažāda veida pasākumi - tikšanās, ekskursijas, grāmatu apskati un diskusijas. Iekārtotas 26 tematiskās izstādes.

Plašāku informāciju par Valmieras Integrētās bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un aktualitātēm var uzzināt mājas lapā: www.biblioteka.valmiera.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28382051